Wat is de overheid van plan met de mrb, bpm en bijtelling voor zuinige auto’s?

De CO2-grenzen in de belasting personenauto’s en motorrijwielen (bpm) en de bijtelling worden aangescherpt. Het huidige onderscheid in CO2-grenzen voor benzine en diesel verdwijnt. De komende jaren groeien deze grenzen langzaam naar elkaar toe. Vanaf 2015 wordt er geen onderscheid meer gemaakt. Hierdoor worden de belastinginkomsten meer solide en wordt de prikkel groter voor autofabrikanten om in de toekomst steeds zuinigere auto’s op de Nederlandse markt aan te bieden.

  • Tijdstraject
  • Wijzigingen in de bpm
  • Wijzigingen in de motorrijtuigenbelasting (mrb)
  • Wijzigingen in de bijtelling
  • Overige wijzigingen
  • Meer informatie

Tijdstraject: Deze plannen maken deel uit van het Belastingplan 2012, dat op Prinsjesdag is ingediend bij de Tweede Kamer. Inwerkingtreding is afhankelijk van goedkeuring door de Tweede Kamer en de Eerste Kamer en publicatie in het Staatsblad. De streefdatum voor inwerkingtreding is 1 juli 2012. Een enkele regeling treedt eerder in werking.

Wijzigingen in de bpm: In de bpm wijzigt het volgende: Vanaf 2015 wordt geen onderscheid meer gemaakt tussen een benzineauto of dieselauto (afgezien van de dieseltoeslag) voor de bpm. De verschillende CO2-grenzen groeien in de komende jaren naar elkaar toe. In 2015 geldt de vrijstelling van de bpm voor auto’s die per gereden kilometer minder uitstoten dan 83 gram. De dieseltoeslag vervalt en wordt vervangen door een CO2-afhankelijke dieseltoeslag. Deze CO2-afhankelijke dieseltoeslag begint bij een uitstoot van 70 gram/km.

Wijzigingen in de motorrijtuigenbelasting (mrb): Als de plannen doorgaan, wijzigt de mrb op de volgende punten: De vrijstelling van de mrb voor zeer zuinige auto’s vervalt per 1 januari 2014. De maatregel geldt voor zowel nieuwe personenauto’s als bestaande personenauto’s. Hierdoor zal de mrb vanaf 2014 alleen nog op gewicht gebaseerd zijn. Personenauto’s die niet meer dan 50 gram CO2 per kilometer uitstoten, zijn tot en met 2015 vrijgesteld van mrb. Tot 1 januari 2014 gelden de huidige vrijstellingsgrenzen (vrijstelling van mrb voor benzineauto’s met uitstoot tot 110 gr/km, dieselauto’s tot 95 gr/km).

Wijzigingen in de bijtelling: Voor de bijtelling heeft de regering deze plannen: Voor auto’s die niet meer dan 50 gram CO2 per kilometer uitstoten, geldt gedurende 60 maanden een 0%-tarief voor de bijtelling. Dit geldt voor auto’s die in de periode 1 januari 2012 tot en met 31 december 2015 worden aangeschaft. Voor bestelauto’s van de zaak komt een alternatief voor de rittenregistratie.

Overige wijzigingen: Naast wijzigingen in de bpm, mrb en bijtelling stelt het kabinet nog het volgende voor: De accijnzen op benzine en diesel worden voorlopig niet verhoogd. De accijnzen op gasvormige autobrandstoffen zoals LPG, LNG en CNG worden met elkaar in overeenstemming gebracht. De stimulering van groen gas in de zogenoemde SDE-plus regeling blijft bestaan. Het kabinet wil het Eurovignet per 1 januari 2013 afschaffen.

(Bron: Overheid 10-11-2011)

Updated: 12 november 2011 — 12:08