Verbreken fiscale eenheid vennootschapsbelasting kan voordelen opleveren

Het aangaan van een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting (VPB) kan voordelen opleveren. Het kan echter ook gunstig zijn een bv niet langer in de fiscale eenheid op te nemen. Bijvoorbeeld omdat er dan optimaal van het zogenoemde tariefopstapje gebruik kan worden gemaakt. Tot € 200.000 geld een tarief van 20%. Daarboven geldt een tarief van 25%.

Om een bv per 1 januari 2012 niet langer onderdeel te laten zijn van een fiscale eenheid, moet een verzoek tot ‘ontvoegen’ uiterlijk op 31 december 2011 zijn ingediend. De datum van ontvoeging kan men zelf kiezen, maar een ontvoeging kan niet met terugwerkende kracht ingaan. Alleen een bv die tijdens het lopende kalenderjaar is opgenomen in de fiscale eenheid, kan nog datzelfde jaar weer worden ontvoegd. De bv wordt dan geacht helemaal niet tot de fiscale eenheid te hebben behoord.