Hoe krijg ik de financiering van mijn bedrijf rond?

De meeste ondernemers hebben voor de start van hun bedrijf een financiering nodig. Wanneer dit niet met eigen middelen kan, dient het startkapitaal door middel van externe financiering gerealiseerd te worden. Daarom vijf tips om startkapitaal te vergaren.

1. Rekeningcourantkrediet

Het bekende, flexibele krediet wanneer u direct geld van de bank nodig heeft en u de verwachting heeft dit binnen een korte termijn af te lossen. Het rekeningcourantkrediet kent u als ‘rood staan’ en is de eenvoudigste manier om snel aan startkapitaal te komen. U kunt tot een bepaalde kredietlimiet geld opnemen. Met het rekeningcourantkrediet heeft u altijd geld achter de hand wanneer u dat nodig heeft. Ook interessant om later schommelingen in uitgaven en inkomsten op te vangen.

2. Lening van de bank

Wanneer een rekeningcourantkrediet niet toereikend is omdat u bijvoorbeeld wilt investeren in vaste bedrijfsmiddelen kunt u een lening bij de bank afsluiten. Een goed ondernemingsplan is hierbij onontbeerlijk. Deze leningen kunnen verschillen van een lange, zakelijke hypotheek tot een middellang krediet. Dit krediet wordt vaak gebruikt bij de aanschaf van vaste bedrijfsmiddelen als machines, vervoersmiddelen of inventaris. Het rentepercentage ligt vast voor een langere periode die afgestemd is op de levensduur van de aan te schaffen activa.

3. BMKB

Wanneer de bank u geen krediet verstrekt omdat uw bedrijf de bank geen onderpand kan bieden, kunt u in aanmerking komen voor het Besluit Borgstelling MKB-kredieten (BMKB). Hierbij kunt u via de bank bij de overheid een beroep doen op deze borgstelling. Hierdoor kunt u bij de bank meer geld lenen dan u op basis van uw onderpand zou krijgen.

4. Durfkapitaal

Ook wel venture- of risicokapitaal genoemd. Dit zijn zakelijke investeerders die vertrouwen hebben in uw ondernemingsplan en bereid zijn (grote) sommen geld te lenen – en hier veelal een vorm van zeggenschap voor terug te krijgen. Vaak zijn het oud-ondernemers die een netwerk meebrengen waar u van kunt profiteren. De geldverstrekker heeft vooraf geen zekerheid over de toekomst en het succes van uw bedrijf. Deze personen nemen een groot risico, dus u zult een overtuigend verhaal moeten hebben. Zij krijgen immers geen regelmatige aflossingen, zoals dat bij de bank gebruikelijk is. Hoe sneller u verwacht winst te maken, hoe eerder u de lening kunt afbetalen en hoe minder rente u uiteindelijk betaalt.

5. Familie en vrienden

Particulieren zijn er doorgaans niet op uit om geld te verdienen aan het verstrekken van een lening. En dan komt u al snel bij familie of vrienden uit. Naast de fiscale voordelen zit er voor de geldverstrekker ook een risico aan. Investeren in een startende onderneming brengt nu eenmaal een hoop onzekerheden met zich mee. Daarnaast is het van belang om zaken en privé gescheiden te houden, leg daarom de overeenkomst vast op papier. Er zijn legio voorbeelden waar de privéverhoudingen door ruzies over geld werden verstoord. Een andere mogelijkheid is zuinig leven, maakt uw spaargeld op en koopt tweedehands kantoormeubilair. Het is een lastige start, maar u hoeft alleen verantwoording aan uzelf af te leggen.

(Bron: Ik ga starten 6-12-2011

Updated: 10 december 2011 — 13:50