Wat is incasso en wat zijn de regels voor incasso?

Incasso is een vorm van betalen. Via een machtiging geeft u toestemming aan een bedrijf, vereniging of stichting om eenmalig of periodiek een bepaald geldbedrag van uw rekening af te schrijven. U kunt iemand machtigen door een machtigingsformulier te ondertekenen. Wanneer u een machtiging heeft ondertekend, hoeft u verder niets te doen. Bent u het niet eens met een incasso, dan kunt u het bedrag laten terugboeken op uw rekening.

 Soorten incasso’s

Incasso via telefonische of schriftelijke machtiging

Machtiging via internet

Terugboeken van een automatische incasso

Bijzonderheden bij terugboeken en intrekken incasso

Beëindigen automatische incasso

Europese incasso

Soorten incasso’s: Er bestaan verschillende soorten incasso’s. De meest voorkomende incasso’s zijn: eenmalige incasso, bijvoorbeeld een eenmalige bijdrage aan een goed doel; doorlopende incasso algemeen, bijvoorbeeld voor het innen van de huurkosten voor een woning; doorlopende incasso bedrijven, bijvoorbeeld voor het innen van de leasekosten voor een auto; doorlopende incasso kansspelen, voor de inning van de inleg van een kansspel.

Incasso via telefonische of schriftelijke machtiging: Een bedrijf, vereniging of stichting kan geld bij u incasseren via een machtigingsformulier. Een instelling kan ook geld incasseren via een telefonische machtiging. Hiervoor moet de instelling wel een apart aanvullend contract met de bank hebben afgesloten. Ook mag een instelling u niet ongevraagd bellen voor een telefonische machtiging als er nog geen relatie bestaat tussen u en de instelling. In dit geval moet u zelf bellen en via de telefoon een machtiging verstrekken. Heeft u al wel een relatie met de instelling, dan kunt u of de instelling het initiatief nemen tot de machtiging.

Na het telefonisch contact stuurt de incasserende instelling (de incassant) u een schriftelijke bevestiging. Hierin staat wanneer welk bedrag geïncasseerd wordt. Ook staat er informatie in over de terugboekingstermijn en de datum van afschrijving.  U kunt telefonisch of schriftelijk een machtiging afgeven bij: een eenmalige incasso; een doorlopende incasso algemeen; een doorlopende incasso kansspelen. De doorlopende machtiging bedrijven kunt u alleen schriftelijk afgeven.

Machtiging via internet: Machtigingen via internet zijn alleen geldig als ze zijn geprint, ondertekend en verstuurd naar de instelling die incasseert.

Terugboeken van een automatische incasso: Incasso’s waarvoor een machtiging is gegeven, kunt u binnen 56 kalenderdagen (8 weken) laten terugboeken als u het niet met de incasso eens bent. Bijvoorbeeld omdat er een verkeerd bedrag is afgeboekt. Neem hiervoor contact op met uw bank of stuur de gele machtigingskaart in. Banken zijn verplicht mee te werken aan terugboekingen binnen 56 dagen.

Is deze termijn verstreken en gaat het om een incasso waarvoor u geen machtiging heeft gegeven, dan kunt u nog bezwaar maken bij uw bank. Dat kan tot 13 maanden na de datum van afschrijving van het bedrag. Als de incasso echt onterecht is, krijgt u het geld teruggestort op uw rekening.

Verder heeft u het recht om incasso-opdrachten tot de laatste werkdag vóór uitvoering van deze transactie te herroepen. Zo houdt u altijd controle over uw rekening.

Bijzonderheden bij terugboeken en intrekken incasso: Bij het terugboeken (storneren) van een automatische incasso moet u rekening houden met een aantal bijzonderheden:Eenmalige machtigingen kunt u niet laten terugboeken. Doorlopende machtigingen kansspelen kunt u niet laten terugboeken. U kunt natuurlijk wel de incasso beëindigen. Het doorlopende incasso bedrag moet u binnen 5 werkdagen terugvorderen.

Beëindigen automatische incasso: Om een automatische incasso stop te zetten, vult u een rode intrekkingskaart in. Die stuurt u naar de incassant. De rode intrekkingskaarten zijn verkrijgbaar bij uw bank.

Europese incasso: U kunt ook een machtiging afgeven voor een Europese incasso, ook wel SEPA Direct Debit (SDD) genoemd. SDD is al geldig in Nederland en op den duur ook voor alle incasso’s tussen landen uit het SEPA-gebied . De Europese incasso geldt alleen voor doorlopende en eenmalige schriftelijke machtigingen. Voor de niet-zakelijke incasso zonder terugboekrecht (in gebruik bij kansspelen) wordt nog gewerkt aan een Europees alternatief.

U moet voor een Europese incasso uw IBAN-rekeningnummer invullen in plaats van uw Nederlandse rekeningnummer. In het geval van een grensoverschrijdende machtiging moet u ook de identificatiecode van uw bank (BIC) vermelden. De incassant moet u minimaal 14 dagen van te voren laten weten welk bedrag hij gaat incasseren. Zakelijke incasso’s kunnen niet worden teruggeboekt, tenzij u geen machtiging voor de incasso heeft afgegeven.

(Bron: Overheid 14 december 2012)

 

Updated: 17 december 2011 — 10:30