De 6 meest voorkomende startersblunders bij verzoeken om krediet, lening of financiering

Wilt u een bedrijf starten of uw onderneming laten doorgroeien? Dan is investeren onvermijdelijk. Ondernemers moeten soms verder kijken dan hun spaarrekening of de bank en gaan zelf op zoek naar investeerders. Het gebeurt echter nog te vaak dat ondernemers zich slecht voorbereiden en daardoor de investering, krediet, financiering, lening mislopen. Maak niet dezelfde beginnersfout en lees onderstaande checklist goed door: de 6 meest voorkomende startersblunders bij kredietverzoeken.

1. Investering is geen lening

Wie het bij de aanvraag heeft over een ‘gewone’ lening voor uw bedrijf, zal weinig investeerders enthousiast maken. Vraag uzelf eerst af waar u het geld precies voor nodig heeft. Gaat het om een investering om uw onderneming draaiende te houden, dan bent u bij veel investeerders aan het verkeerde adres. Die hopen immers op een hoog rendement. Is zo’n hoog rendement in uw geval realistisch? Dan moet u dit duidelijk kunnen aantonen bij de aanvraag.

2. Ondernemen is geen luxeleventje

Een belangrijke voorwaarde voor startende of groeiende ondernemers is dat ze bereid zijn om veel te investeren. Wie zichzelf in het businessplan dan een directeurssalaris, statig kantoor en luxe auto van de zaak gaat toebedelen, slaat de plank geheel mis. Investeerders hebben geen boodschap aan het financieren van uw luxeleventje. Laat zien dat u beseft wat goed ondernemerschap inhoudt door ook uw eigen geld in het bedrijf te stoppen en waar nodig te bezuinigen.

3. Onduidelijk businessplan

U kunt als startend ondernemer met briljante ideeën rondlopen, maar daarmee heeft u nog geen winstgevend bedrijf opgezet. Wat is uw plan en wat wilt u concreet met dit idee gaan doen? Schrijf een goed businessplan waarin u uw plannen uiteen zet. Daarnaast kunt u met een duidelijke elevatorpitch benadrukken dat u goed voor ogen heeft wat u van plan bent met uw onderneming en de daarvoor benodigde financiering.

4. Te hoge eisen stellen

U kunt het verhaal nog zo mooi brengen: uiteindelijk heeft u de investeerder het hardst nodig, niet andersom. Dat betekent natuurlijk niet dat u alles wat een investeerder voorstelt zomaar klakkeloos moet accepteren, maar houd er rekening mee dat u hier niet in de positie bent om extreem hoge eisen te stellen. Wees reëel en zorg dat u de investeerder ook daadwerkelijk iets te bieden heeft. Meestal is dit in de vorm van een mooi rendement.

5. Ongefundeerde rendementsbeloften

Iedere investeerder wordt blij van een mooie rendementsbelofte. Maar uw grote beloftes vervolgens waarmaken is vaak makkelijker gezegd dan gedaan. Natuurlijk kunt u als startende ondernemer nooit zekerheden bieden. Daarom is realistisch blijven in het stellen van vooruitzichten essentieel. Tip: onderbouw uw rendementsbelofte met actuele cijfers van de markt waarin u straks opereert.

6. Wees niet te overmoedig

Een zelfverzekerde houding tijdens het gesprek is vanzelfsprekend van belang, want als u zelf al twijfelt over het idee, hoe kunt u dan ooit een investeerder overtuigen? Maar overmoedig zijn werkt juist averechts. Een goede ondernemer moet op de hoogte zijn van de risico’s in de sector en zijn bedrijf. Veertig procent van de ondernemingen gaat binnen vijf jaar failliet. De verantwoordelijkheid ligt heus niet altijd bij de ondernemer, maar sluit niet de ogen voor dit scenario. De kans om de kans op een faillissement te verkleinen, is door de sterke en zwakke kanten van uw bedrijf goed in te schatten.Neem gerust contact op met ons over vragen met betrekking tot financiering door banken, investeerders of vragen over uw ondernemingsplan.Stuur ons een email
Bron: Ik ga starten

Updated: 24 december 2011 — 12:38