Vierde tijdelijk arbeidsovereenkomst jongere afgeschaft

14 december 2011 – Per 1 januari 2012 is het niet meer mogelijk om jonge werknemers van 15 tot en met 26 jaar een vierde tijdelijk contract aan te bieden. De crisismaatregel die in 2010 door minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is ingesteld wordt niet meer verlengd.

De normale regels – die op dit moment dus alleen voor werknemers vanaf 27 jaar gelden – zijn dat werknemers maximaal drie tijdelijke contracten achter elkaar kunnen krijgen of drie jaar op basis van een tijdelijk contract kunnen werken. Daarna hebben ze recht op een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. De mogelijkheid om jongeren een vierde tijdelijk contract aan te kunnen bieden, moest deze groep werknemers gedurende de economische crisis beter beschermen tegen werkloosheid. Uit de evaluatie van de regeling onder 19.000 jongeren die een vierde tijdelijk contract hebben gekregen, blijkt dat de maatregel 10.000 van hen aan het werk heeft gehouden. Zonder deze optie hadden zij hun baan verloren. De andere kant van de medaille is echter dat aan 9.000 jongeren anders een vast contract was aangeboden, terwijl zij nu een vierde tijdelijk contract kregen.

Tijdelijk contract verlengen vóór 31 december 2011

Sinds juli 2010 kunt u werknemers onder de 27 jaar vier jaar of vier arbeidsovereenkomsten lang een tijdelijk dienstverband aanbieden. Wilt u de werknemer na deze vier tijdelijke contracten (of na vier jaar) houden, dan bent u alsnog verplicht een vast contract aan te bieden. Vanaf 1 januari 2012 vervalt de maatregel, maar er is een overgangsregeling voor jongeren die vóór die dag een vierde tijdelijk contract hebben of in hun vierde jaar zitten. Op het moment dat de regeling eindigt, houden zij hun vierde tijdelijke overeenkomst. U moet hen dan een overeenkomst voor onbepaalde tijd aanbieden als hun vijfde contract of vijfde jaar ingaat. Voorwaarde is wel dat ze gedurende dit vierde contract of vierde jaar jonger dan 27 jaar zijn. Een jongere die tijdens zijn vierde tijdelijke contract 27 jaar wordt, heeft u onherroepelijk in vaste dienst. Meer informatie nodig over arbeidsovereenkomsten, of salarisverwerking? Stuur ons een bericht.