Zet uw concurrentiebeding altijd zwart op wit (ook bij verlenging)

Eén op de vijf werknemers in Nederland is gebonden aan een concurrentiebeding en kan na afloop van de dienstbetrekking niet zomaar overal aan de slag. Hoe bindend is dat eigenlijk?

Concurrentiebeding altijd schriftelijk Eén op de vijf werknemers in Nederland is gebonden aan een concurrentiebeding. Dat betekent dat de werknemer na afloop van de dienstbetrekking, niet vrij is om te doen wat hij wil.

Het kan zijn dat hij gedurende een bepaalde periode niet bij een concurrent mag werken, of dat hij geen contact mag hebben met (ex-)klanten.

Aangezien een concurrentiebeding nogal ingrijpend is, moet het – om de werknemer te beschermen – altijd schriftelijk worden overeengekomen.

Via e-mail ook rechtsgeldig?
Een arbeidsovereenkomst met concurrentiebeding dat via e-mail verstuurd is en waarop de werknemer via de e-mail zijn akkoord geeft, is rechtsgeldig.

Beding blijft altijd bestaan?
Vaak wordt gedacht dat een concurrentiebeding blijft bestaan als een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd of onbepaalde tijd wordt verlengd. Zeker als bij de verlenging de arbeidsvoorwaarden gelijk blijven.

Niet onlogisch, maar toch zit het anders.

Een concurrentiebeding vervalt, als bij verlenging van een arbeidscontract niet expliciet is afgesproken dat het blijft gelden. Ofwel: als het niet opnieuw schriftelijk is afgesproken. Als de werknemer dan uit dienst gaat, kan de werkgever geen beroep doen op het concurrentiebeding.

Concurrentiebeding opnieuw ondertekenen
Laat daarom, om iedere discussie te voorkomen, de werknemer bij elke verlenging van een arbeidsovereenkomst het concurrentiebeding opnieuw ondertekenen.

(Bron: De Zaak)

Updated: 27 januari 2012 — 12:45