Betaalde alimentatie en andere onderhoudsverplichtingen

Als u gescheiden bent of in 2011 duurzaam gescheiden leefde, moet u misschien alimentatie betalen. Ook als u samenwoonde en daarna uit elkaar ging, kan het zijn dat u alimentatie moet betalen. Alimentatie is een bijdrage in de kosten van levensonderhoud van uw ex-partner. Een ex-partner kan een ex-echtgenoot zijn of iemand met wie u hebt samengewoond, maar ook een echtgenoot waarvan u duurzaam gescheiden leefde.

Betaalde u in 2011 alimentatie aan uw ex-partner? Dan mag u die alimentatie aftrekken als ‘Betaalde alimentatie en andere onderhoudsverplichtingen aan de ex-partner’. Het maakt niet uit of u de alimentatie via de rechter hebt geregeld of onderling met uw ex-partner. Ook andere onderhoudsverplichtingen mag u in bepaalde gevallen aftrekken.

Welke onderhoudsverplichtingen mag u aftrekken?

  • periodieke betalingen van alimentatie en losse aanvullingen daarop
  • een afkoopsom van alimentatie aan uw ex-echtgenoot Dit geldt niet in de volgende gevallen:
  • U betaalde de afkoopsom in de periode dat u duurzaam gescheiden leefde.
  • U woonde ongetrouwd samen met uw ex-partner.
  • betalingen voor de verrekening van pensioenrechten, lijfrenten en andere inkomensvoorzieningen waarvan u de betaalde premies eerder hebt afgetrokken
  • bijstand die de Sociale Dienst aan uw ex-partner heeft betaald en op u heeft verhaald
  • andere onderhoudsverplichtingen, zoalspensioenbetalingen aan vroeger huispersoneel
  • een deel van het eigenwoningforfait als uw ex-partner in de eigen woning bleef Zie ook Ex-partner bleef in de woning.

Niet aftrekbaar: alimentatie voor uw kinderen

Alimentatie die u voor uw kinderen hebt betaald, is niet aftrekbaar. U mag misschien wel uitgaven voor levensonderhoud van kinderen jonger dan 30 jaar aftrekken.

Fiscale partner

Had u heel 2011 een fiscale partner? Tel dan de alimentatie en de andere onderhoudsverplichtingen van u en uw fiscale partner bij elkaar. Het aftrekbare bedrag mag u vervolgens verdelen tussen u en uw fiscale partner. Elke verdeling mag, als het totaal maar 100% is.

Geen fiscale partner

Had u in 2011 geen fiscale partner? Trek dan alleen uw eigen uitgaven af.

Een deel van het jaar fiscale partner

Had u een deel van 2011 een fiscale partner? En kiest u er niet samen voor om heel 2011 als fiscale partners te worden beschouwd? Trek dan alleen uw eigen uitgaven af.

Kiest u er samen voor om heel 2011 als fiscale partners te worden beschouwd? Lees dan bij Fiscaal partnerschap 2011 wat u kunt doen.

(Bron: Belastingdienst)

Updated: 16 maart 2012 — 16:58