Vanaf 2013 vermogenstoets in zorgtoeslag

Inkomensondersteunende maatregelen, zoals de zorgtoeslag, dienen volgens het wetsvoorstel “Wijziging Wet op de zorgtoeslag, in verband met de introductie van een vermogenstoets”  terecht te komen bij mensen die deze nodig hebben. Derhalve wordt het recht op zorgtoeslag met ingang van 2013 beëindigd voor huishoudens met een vermogen dat hoger is dan het heffingvrije vermogen uit box 3 als bedoeld in de inkomstenbelasting, plus € 80 000. Op dit moment betekent dit dat alleenstaanden met een vermogen dat hoger is dan € 100.785 en partners met een vermogen van meer dan € 120.000 geen zorgtoeslag meer zullen ontvangen.

(Bron: Estateplaningnieuws)

Updated: 14 april 2012 — 11:30