Personeelsuitje tot € 454 per jaar onbelast

Uw onderneming organiseert ieder jaar een bedrijfsuitje. Iedereen blij, maar voor u betekent het extra werk. Per kalenderjaar mag de werkgever onder de oude regels voor vergoedingen en verstrekkingen namelijk niet meer dan € 454 per kalenderjaar onbelast laten voor personeelsfeesten, -reizen en dergelijke. Het meerdere is belast loon. Maar als u werknemers voor hun eigen feestje gaat belasten, zullen ze heel wat minder blij zijn.

Een personeelsuitje of -feestje kan een dure grap zijn. Zeker als de werkgever er een dag- en avondvullend programma van maakt, kunnen de kosten flink oplopen. Komen de kosten van het bedrijfsuitje boven de € 454 per kalenderjaar per werknemer uit, dan is het meerdere te belasten loon.

Tot maximaal € 200 eindheffing mogelijk

Over het bedrag boven de € 454 moet u loonheffingen inhouden en afdragen. Wilt u niet dat uw werknemers moeten betalen voor hun personeelsuitje, dan kunt u de extra loonbelasting/premie volksverzekeringen voor uw rekening nemen door er eindheffing over te betalen. Hiervoor geldt een maximum van € 200 per maand per werknemer. U rekent hier het tabeltarief over, dat kan oplopen tot 108,3%. Gaan de kosten per werknemer over de (€ 454 + € 200 =) € 654 heen, dan is het meerdere belast loon. U kunt over dit bedrag geen eindheffing toepassen. Het meerdere komt dan dus echt voor rekening van de werknemer.

Feestje op de werkplek is onbelast

Maakt uw onderneming gebruik van de werkkostenregeling, dan gelden er andere regels. Dan is namelijk de locatie van het personeelsuitje belangrijk. Vindt (een deel van) het personeelsfeestje op de werkplek plaats, dan is (dat deel van) het kostenplaatje onbelast. Maar organiseert uw werkgever een feest of etentje op een externe locatie, dan zijn de kosten belast loon. U kunt dit doorbelasten aan de werknemer of als eindheffingsloon onderbrengen in uw vrije ruimte.

(Bron: Salarisrendement)

Updated: 28 april 2012 — 10:55