Uren bijhouden fiscaal voordelig

Voor een ondernemer kan het aantrekkelijk zijn de voor zijn onderneming gemaakte uren bij te houden. Als een ondernemer aan het zogenoemde urencriterium voldoet, dan kan het bijhouden van gemaakte uren namelijk fiscaal voordeel opleveren.

Fiscaal voordeel 
Als voldaan wordt aan het urencriterium, dan kan onder voorwaarden gebruik gemaakt worden van de volgende fiscale faciliteiten:

• het doteren aan een fiscale oudedagsreserve (FOR) (in 2012 een reservering van 12% van de winst)
• de zelfstandigenaftrek (sinds 2012 een vaste aftrekpost van € 7.280)
• de aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk (een vaste aftrekpost van € 12.310), en
• de meewerkaftrek (een variabele aftrekpost voor werkzaamheden van de partner in de onderneming).

Voorbeeld: Voor een ondernemer met een winst van € 55.000 die voldoet aan het urencriterium bedragen de dotatie aan de FOR en de zelfstandigenaftrek in 2012 samen € 13.880. Dit kan in 2012 een lagere heffing opleveren van ruim € 5.100.

Voorwaarden voldoen aan urencriterium
Om in een jaar aan het urencriterium te voldoen moet de ondernemer voldoen aan 2 voorwaarden:
1. de ondernemer moet gedurende het kalenderjaar minimaal 1.225 uur besteden aan werkzaamheden voor zijn onderneming, en
2. de ondernemer moet meer dan de helft van de voor werkzaamheden beschikbare tijd besteden aan zijn onderneming.

Voorbeeld: Als u in een kalenderjaar 1.250 uur werkzaamheden verricht voor uw onderneming en daarnaast 1.300 uur in loondienst werkt, dan voldoet u niet aan het urencriterium. U besteedt dan namelijk minder dan de helft van de totaal gewerkte tijd (2.550 uur) aan uw onderneming.

Voor starters (u was in een of meer van de vijf voorafgaande kalenderjaren geen ondernemer) gelden soepeler regels, zij hoeven namelijk niet aan de tweede voorwaarde (meer dan de helft) te voldoen.
Pas op: de voorgeschreven 1.225 uur geldt niet tijdsevenredig, maar per kalenderjaar. Als in het startjaar 1.225 uur niet gehaald wordt, dan wordt toch niet voldaan aan het urencriterium.

(Bron: Business Compleet)