Maand: juli 2012

Kabinet verruimt kredietmogelijkheden voor starters vanuit uitkering

Het kabinet wil ondernemen vanuit een uitkering verder stimuleren. Gemeenten kunnen in de toekomst niet alleen borg staan voor banken, maar ook voor andere verstrekkers van microkredieten. Dit biedt meer mogelijkheden om de markt te betrekken bij kredietverlening aan startende ondernemers vanuit de uitkering. Of en met welke partijen wordt samengewerkt blijft een verantwoordelijkheid van […]

De Dga en zijn bv

Haal met de adviezen die in deze checklist zijn opgenomen het beste uit de fiscale positie van de directeur-grootaandeelhouder (dga). De volgende onderwerpen komen aan bod: 1. Wie is directeur-grootaandeelhouder? 2. Fiscale gevolgen bij aanmerkelijk belang 3. Dividend uitkeren aan de dga 4. Houd rekening met toepassing tbs-regeling 5. Wijk niet te veel af van […]

Regels voor vakantiewerk 2012

De zomervakantie breekt weer aan en zoals ieder jaar gaan veel scholieren vakantiewerk doen. Belangrijk is dat deze jonge werkers weten wat hun rechten en plichten zijn en wat wettelijk wel en niet mag. Dit verschilt per leeftijd. Dertien- en veertienjarigen Als je dertien of veertien bent, mag je klusjes doen of iemand helpen bij […]

Extra eindheffing hoge lonen niet te ontlopen

Voor werknemers met een jaarloon van meer dan € 150.000 moet u in 2013 eenmalig een extra crisisheffing betalen. Het ontlopen van deze pseudo-eindheffing zal niet lukken. Pseudo-eindheffing Eén van de bezuinigingsmaatregelen uit het Begrotingsakkoord 2013 is de eenmalige pseudo-eindheffing van 16% op lonen die in 2012 boven € 150.000 per jaar uitkomen. Voor de […]

Wat u moet weten over de nieuwe bijtelling

Sinds 1 juli 2012 zijn er nieuwe regels van kracht voor mensen met een auto van de zaak (Ambitions.nu: hierover hebben we ook reeds eerder bericht op deze site). Dit heeft gevolgen voor de CO2-grenzen voor het 14%-tarief en het 20%-tarief van de bijtelling. Waarschijnlijk heeft u hier al veel over gehoord, maar misschien vraagt […]

Welke samenlevingsvormen zijn er?

Er zijn 4 verschillende samenlevingsvormen. Wilt u de relatie met uw partner officieel regelen, dan kunt u trouwen, een geregistreerd partnerschap aangaan of een samenlevingscontract opstellen. U kunt ook samenwonen zonder dit officieel vast te leggen. Trouwen en geregistreerd partnerschap Samenlevingscontract Samenwonen zonder contract Trouwen en geregistreerd partnerschap Het huwelijk en het geregistreerd partnerschap zijn […]

Eerste Kamer stemt in met fiscaal crisispakket

In een nieuwsbericht van 11 juli 2012 laat de rijksoverheid weten dat de overdrachtsbelasting structureel op 2 procent blijft. Het algemene btw-tarief wordt per 1 oktober verhoogd van 19 naar 21 procent. En de btw op podiumkunsten wordt verlaagd van 19 naar 6 procent. Dat zijn enkele maatregelen uit de Wet uitwerking fiscale maatregelen Begrotingsakkoord […]

5 tips voor startende ondernemers met een baan ernaast

Hybride ondernemers zijn in opkomst. Uit onderzoek van de Kamer van Koophandel (KvK) blijkt dat een op de acht ondernemers naast hun bedrijf nog een baan heeft. Voor een starter biedt het uitzicht op een vaste maandelijkse salarisstrook meer financiële zekerheid, maar het combineren van een baan met part-time ondernemerschap kan knap lastig zijn. Hieronder […]

Checklist voor het inhuren van tijdelijk personeel

Veel startende ondernemers werken in eerste instantie in hun eentje aan hun bedrijf, maar het komt ook voor dat zij op bepaalde gebieden al meteen ondersteuning nodig hebben. Het aannemen van personeel is echter best een grote stap. Als u nog niet zeker weet of u direct een langere arbeidsrelatie wilt aangaan, kunt u ook […]

Gevolgen flex-bv voor pensioen in eigen beheer

De Wet vereenvoudiging en flexibilisering van het bv-recht (Wet flex-bv) breidt de aansprakelijkheid van bestuurders uit. Dit heeft gevolgen voor dga’s die een pensioen in eigen beheer hebben. Voor pensioen in eigen beheer geldt dat deze op de balans wordt gewaardeerd. Dit gebeurt in de regel op grond van de fiscale waarderingsregels. De werkelijke waarde […]