Welke samenlevingsvormen zijn er?

Er zijn 4 verschillende samenlevingsvormen. Wilt u de relatie met uw partner officieel regelen, dan kunt u trouwen, een geregistreerd partnerschap aangaan of een samenlevingscontract opstellen. U kunt ook samenwonen zonder dit officieel vast te leggen.

  • Trouwen en geregistreerd partnerschap
  • Samenlevingscontract
  • Samenwonen zonder contract

Trouwen en geregistreerd partnerschap

Het huwelijk en het geregistreerd partnerschap zijn in veel opzichten gelijk. Het zijn wettelijk geregelde samenlevingsvormen. Bij een huwelijk of geregistreerd partnerschap legt u uw relatie vast bij de ambtenaar van de burgerlijke stand. U krijgt een aantalrechten en plichten ten opzichte van elkaar. Zoals het recht om elkaars achternaam te gebruiken en de plicht elkaar te onderhouden.

Samenlevingscontract

In een samenlevingscontractmaakt u afspraken over zaken die met het samenwonen te maken hebben. Bijvoorbeeld over de kosten van de huishouding. U kunt samen een overeenkomst maken of daarvoor naar de notaris gaan. Een notarieel samenlevingscontract kan als voorwaarde gesteld worden om in aanmerking te komen voor bepaalde regelingen, zoals partnerpensioen.

Samenwonen zonder contract

Als u samenwoont zonder samenlevingscontract is er wettelijk niets geregeld. U bent dan niet verplicht elkaar te onderhouden, maar heeft ook geen recht op bijvoorbeeld alimentatie of partnerpensioen. Wel heeft samenwonen zonder samenlevingscontract gevolgen voor bijvoorbeeld uitkeringen en belastingen. Woont u langer dan 6 maanden samen, dan kunt uexterne link: fiscale partners van elkaar worden. U kunt uw gemeenschappelijke inkomsten en aftrekposten dan verdelen.

(Bron: rijksoverheid)

Updated: 14 juli 2012 — 11:19