Inkomensverklaring telefonisch aanvragen

Hebt u een inkomensverklaring nodig? Bijvoorbeeld omdat uw woningbouwvereniging erom vraagt? Dan kunt u deze telefonisch bij ons aanvragen.

U vraagt de inkomensverklaring (ook wel een IB 60-verklaring) aan via de BelastingTelefoon. Houd uw burgerservicenummer (BSN) bij de hand. De belastingdienst stuurt u de inkomensverklaring binnen 5 werkdagen toe.

Voor welke jaren aanvragen?

U kunt een inkomensverklaring aanvragen voor de jaren 2011, 2010, 2009, 2008 en 2007.

Let op!

In plaats van een inkomensverklaring kunt u ook een aanslag inkomstenbelasting sturen van het betreffende jaar die door de belastingdienst aan u is opgegelegd.

Wat staat er op een inkomensverklaring?

Een inkomensverklaring is een officiële verklaring van ons met uw inkomensgegevens over een bepaald belastingjaar. Hebt u geen aangifte gedaan over een jaar waarvoor u een inkomensverklaring aanvraagt? Dan gaan wij uit van de gegevens die wij krijgen van uw werkgever of uitkeringsinstantie. Kloppen deze gegevens volgens u niet? Neem dan contact op met uw werkgever of uitkeringsinstantie.

Op uw inkomensverklaring staan de volgende gegevens:

  • uw inkomensgegevens
  • het jaar waarover wij de inkomensverklaring afgeven
  • uw naam en adres
  • naam- en adresgegevens van de Belastingdienst

Wanneer hebt u een inkomensverklaring nodig?

U kunt een inkomensverklaring nodig hebben om te bepalen of u in aanmerking komt voor een huurwoning. Een woningcorporatie kan u dan vragen een inkomensverklaring te overleggen. Ook als u een hypotheek wilt aanvragen kan het zijn dat u een inkomensverklaring nodig hebt.

(Bron: Overheid)

Updated: 7 september 2012 — 11:46