Wanneer is een ondernemingsraad (OR) verplicht?

Een ondernemingsraad (OR) is verplicht in ondernemingen vanaf 50 werknemers. Kleinere bedrijven kunnen ook kiezen voor een ondernemingsraad, personeelsvertegenwoordiging (PVT) of personeelsvergadering (PV).

Ondernemingsraad, personeelsvertegenwoordiging of personeelsvergadering

In grote bedrijven komen werknemers vaak niet of nauwelijks in contact met de directie. In kleinere bedrijven is dat anders: de baas is daar meestal makkelijker aan te spreken op de werkvloer. Een OR is daarom niet voor ieder bedrijf wettelijk verplicht.

De regels zijn:

 • 50 werknemers of meer: OR

  Elke onderneming met minstens 50 werknemers moet een ondernemingsraad hebben. Heeft een werkgever meer dan 1 onderneming? Dan moet elke onderneming met minstens 50 werknemers een OR hebben. Heeft de werkgever meer ondernemingen met elk minder dan 50 werknemers, dan kan hij hiervoor 1 gezamenlijke OR instellen.

 • 10 tot 50 werknemers: OR of PVT

  Ondernemingen met 10 tot 50 werknemers kunnen vrijwillig een OR opzetten. Als ze dat niet willen, kunnen ze een personeelsvertegenwoordiging (PVT) instellen. Een PVT is verplicht als de meerderheid van de werknemers daarom vraagt.

 • 10 tot 50 werknemers zonder OR of PVT: PV

  Heeft een onderneming 10 tot 50 werknemers en geen OR of PVT? Dan moet de directie het personeel regelmatig inspraak en informatie geven op personeelsvergaderingen (PV).

Leden van de ondernemingsraad

Hoeveel leden de OR krijgt, hangt volgens de Wet op de ondernemingsraden (WOR) af van de grootte van het bedrijf.

    Verhouding tussen aantal werknemers en omvang OR  
Aantal werknemers Omvang OR
50 – 100 werknemers 5 leden
100 – 200 werknemers 7 leden
200 – 400 werknemers 9 leden
400 – 600 werknemers 11 leden
600 – 1.000 werknemers 13 leden
1.000 – 2.000 werknemers 15 leden

Voor iedere 1.000 werknemers meer komen er 2 leden bij (tot maximaal 25 leden).

De OR kan van deze aantallen afwijken. Dit moet dan wel in de OR-regeling staan.

Overkoepelende ondernemingsraad

In een samenwerkingsverband van ondernemingen (bijvoorbeeld een concern) kan de werkgever een overkoepelende OR instellen. Daarvan zijn er 2 soorten:

 • een overkoepelende OR voor alle ondernemingen: centrale ondernemingsraad (COR);
 • een overkoepelende OR voor een deel van de ondernemingen: groepsondernemingsraad (GOR).

De COR en GOR mogen alleen meepraten over gemeenschappelijke aangelegenheden van de betrokken ondernemingen. De afzonderlijke ondernemingsraden hebben op die onderwerpen dan zelf geen stem.

(Bron: Overheid)

Updated: 16 november 2012 — 11:15