Mag je avonddiensten weigeren?

Niet elke werknemer zit te wachten op een avonddienst. Mag je weigeren als je werkgever je vraagt om ‘s avonds te gaan werken?

De 54-jarige Tamara werkte sinds 1992 als eerst verantwoordelijke verzorgende in een verpleegtehuis. Als gevolg van een reorganisatiezag de werkgever van Tamara zich gedwongen om wijzigingen in het dienstrooster door te voeren, om te voorkomen dat er gedwongen ontslagen zouden volgen. Zo werd de werknemers gevraagd om ook avonddiensten te gaan draaien. Tamara weigerde dat echter en beriep zich daarbij op een eerder gemaakte afspraak dat ze niet ‘s avonds zou hoeven te werken.

Hoewel in eerste instantie voor haar een overgangsregeling werd bedacht, drong de werkgever toch steeds meer bij haar aan om ook eens een avonddienst te werken. Tamara hield echter voet bij stuk. Uiteindelijk zag de werkgever geen andere oplossing dan ontbinding van haar arbeidsovereenkomst te verzoeken bij de rechter.

Wettelijk kader Zeker in economisch roerige tijden, kan het van vitaal belang zijn dat een werkgever wijzigingen in zijn beleid kan doorvoeren om het voortbestaan van het bedrijf niet in gevaar te brengen. Wat hij hierbij mag verwachten van zijn werknemers moet per geval beoordeeld worden.
Wel is het in het algemeen zo dat een werkgever mag verwachten dat een werknemer op redelijke voorstellen positief behoort in te gaan, als dat voorstel verband houdt met gewijzigde omstandigheden op het werk. Het collectieve belang van de werknemers is bij zo’n wijziging voldoende gewaarborgd, als er met de ondernemingsraad overleg heeft plaatsgevonden en de ondernemingsraad positief heeft geadviseerd over de reorganisatie.

En dat laatste was het geval bij het bedrijf waar Tamara werkte. Tamara stond daardoor niet in haar recht om haar hakken in het zand te zetten en niet mee te werken aan een vruchtbare oplossing voor het probleem. Door haar halsstarrige houding was een onwerkbare situatie ontstaan en dat mocht niet voor rekening komen van haar werkgever. De rechter ontbond haar arbeidsovereenkomst zonder toekenning van een ontslagvergoeding.

(Bron: Jurofoon)

Updated: 23 november 2012 — 08:59