Eerder jaarrekening deponeren bij flex-bv

Onder het nieuwe bv-recht heeft u mogelijk minder lang de tijd om uw jaarrekening te deponeren. De 2 maanden tijd die u krijgt om de jaarrekening door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) goed te laten keuren vervalt namelijk als alle aandeelhouders tevens bestuurders zijn.

Uw bv moet elk jaar binnen 5 maanden na het einde van het boekjaar de jaarrekening opmaken en voorleggen aan de aandeelhouders. Zij kunnen u hiervoor maximaal 6 maanden uitstel verlenen bij bijzondere omstandigheden. Vervolgens heeft u na deze periode van 11 maanden 2 maanden de tijd om de jaarrekening door de AVA goed te laten keuren. Zodra dit is gebeurd, moet u de jaarrekening binnen acht dagen deponeren bij de Kamer van Koophandel. U heeft in dit scenario dus maximaal 13 maanden de tijd om uw jaarrekening op te maken en goed te laten keuren. Onder het nieuwe bv-recht is echter vastgelegd dat de jaarrekening bij ondertekening meteen is goedgekeurd als alle aandeelhouders ook de bestuurders van de bv zijn. In dit geval gaan de 8 dagen na uiterlijk 11 maanden in, oftewel uiterlijk 8 december van het volgende jaar.

Op tijd deponeren om boete te voorkomen

Deze verkorte deponeringstermijn hoeft niet te gelden als u uw statuten daarop heeft aangepast en bijvoorbeeld heeft laten opnemen dat u alsnog de wettelijke termijn van 2 maanden in acht neemt na het opstellen van de jaarrekening door de bestuurders, ongeacht of zij ook de aandeelhouders zijn. U kunt besluiten om hoe dan ook uw jaarrekening binnen 11 maanden te deponeren om te voorkomen dat u te laat bent. In het uiterste geval kunt u een boete krijgen van enkele duizend euro’s als u te laat bent met deponeren. Heeft u overigens uitstel gekregen voor de jaarrekening van 2011, dan heeft u tot 31 januari 2013 de tijd om deze te deponeren.

(Bron: BV Rendement)

Updated: 10 december 2012 — 08:57