Wanneer heb ik recht op zorgtoeslag?

Zorgtoeslag is een tegemoetkoming in de kosten van uw zorgverzekering. Om zorgtoeslag te krijgen, moet u voldoen aan een aantal voorwaarden. Uw inkomen mag bijvoorbeeld niet te hoog zijn. Met ingang van 2013 mag uw vermogen ook niet te hoog zijn.

Voorwaarden voor zorgtoeslag

Voor zorgtoeslag moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • U bent 18 jaar of ouder. De zorgtoeslag gaat in op de eerste dag van de kalendermaand die volgt op de maand waarin u 18 jaar wordt. Wordt u halverwege de maand 18 jaar, dan moet u dus een halve maand wachten voordat het recht op zorgtoeslag ingaat.
  • U heeft een Nederlandse zorgverzekering.
  • Uw inkomen is maximaal € 30.939 per jaar als u alleenstaand bent (in 2012 was dit € 35.059) en maximaal € 42.438 per jaar (gezamenlijk inkomen) als u een toeslagpartner heeft (in 2012 was dit € 51.691).
  • U heeft de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning die recht geeft op toeslagen. Dit geldt ook voor uw toeslagpartner.

Vermogenstoets zorgtoeslag

Met ingang van 2013 telt uw vermogen mee voor uw recht op zorgtoeslag. Hiervoor is de Wet op de zorgtoeslag gewijzigd. Als uw vermogen in box 3 van de inkomstenbelasting boven de maximumgrens uitkomt, krijgt u geen zorgtoeslag. De maximumgrens bedraagt het heffingvrije vermogen in box 3 van de inkomstenbelasting plus € 80.000.

Verhoging zorgtoeslag 2013

Het maximumbedrag voor de zorgtoeslag gaat in 2013 omhoog. Deze verhoging is bedoeld om de stijging van het eigen risico van de zorgverzekering te compenseren. Het eigen risico is in 2013 € 350 (in 2012 was dit € 220).

Dat betekent voor u:

  • dat de verhoging van uw eigen risico vanaf 2013 deels gecompenseerd wordt via de zorgtoeslag.

Zorgtoeslag in het buitenland

Als u of uw toeslagpartner woont in een land dat behoort tot de EU of de EER, in Zwitserland of in een land waarmee Nederland een socialezekerheidsverdrag heeft gesloten, dan kunt u zorgtoeslag krijgen. U moet dan wel in Nederland werken of een pensioen of uitkering uit Nederland krijgen. Of u moet een gezinslid zijn van iemand die in Nederland werkt of een pensioen of uitkering uit Nederland krijgt. Daarnaast moet u voldoen aan de overige voorwaarden voor zorgtoeslag.

Woont u in land dat niet behoort tot de hierboven genoemde categorieën, dan kunt u alleen zorgtoeslag krijgen als u verplicht verzekerd bent in Nederland. Ook moeten u en uw gezinsleden aan de overige voorwaarden voor zorgtoeslag voldoen.

Bereken zelf uw recht op zorgtoeslag

De hoogte van de zorgtoeslag is afhankelijk van uw inkomen. Hoe lager uw inkomen, hoe hoger de zorgtoeslag. Op de website van de Belastingdienst kunt u uitrekenen of u recht heeft op zorgtoeslag en zo ja, op hoeveel.

Zorgtoeslag aanvragen en wijzigen

Sinds 2012 kunt u uw toeslagen regelen met  Mijn toeslagen, uw persoonlijke webpagina. Met Mijn toeslagen kunt u op 1 plek verschillende toeslagen aanvragen en wijzigen. Bijvoorbeeld uw huurtoeslag, maar ook uw zorgtoeslag of kinderopvangtoeslag. Om in te loggen op Mijn toeslagen heeft u een DigiD-inlogcode nodig.

(Bron: Rijksoverheid)

Updated: 17 januari 2013 — 09:30