‘Crisisheffing wellicht strijdig met EU-recht’

De werkgeversheffing op topinkomens strookt mogelijk niet met Europese regels. De belasting, die in het voorjaar van 2012 uit de koker kwam van de Kunduz-coalitie, maakt onterecht gebruik van terugwerkende kracht.

Dat stellen fiscalisten. Zij raden bedrijven aan om bezwaar te maken tegen de zogenoemde crisisheffing, die ze in maart 2013 moeten aangeven bij de aangifte loonbelasting. Het betreft een eenmalige heffing van 16%, die werkgevers zijn verschuldigd voor werknemers van wie het loon in 2012 meer dan €150.000 bedroeg.

Belastingadviseurs stellen dat de crisismaatregel onterecht gebruikmaakt van terugwerkende kracht. Het Kunduz-akkoord kwam tot stand in april 2012. Maar de heffing geldt vanaf 1 januari 2012.

Dit zou in strijd zijn met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). Dat verbiedt terugwerkende kracht, als daar geen of onvoldoende rechtvaardiging voor bestaat.

De belastingadviseurs baseren zich op een recente uitspraak van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. Dat oordeelde dat een andere belastingheffing voor werkgevers, 30% over buitensporige vertrekvergoedingen, vanwege het EVRM niet met terugwerkende kracht mag gelden.

Voor de crisisheffing zou dit betekenen dat loon uitbetaald vanaf 1 januari 2012 tot de publicatie van het Kunduz-akkoord in april van dat jaar buiten deze maatregel moet vallen.

Het Kunduz-akkoord werd vorig jaar gesloten door VVD, CDA, GroenLinks, D66 en ChristenUnie, na de val van het kabinet Rutte I. De crisisheffing raakt niet alleen ‘gewone’ bedrijven met duurbetaalde krachten, maar bijvoorbeeld ook voetbalclubs als Ajax.

(Bron: De Telegraaf)

Updated: 20 februari 2013 — 09:19