Maand: februari 2013

Naast consumenten hebben ondernemers nu ook meer mogelijkheden tegen acquisitiefraudeurs

De meeste ondernemers hebben er wel eens mee te maken gehad: acquisitiefraudeurs. Overeenkomsten die gesloten worden door medewerkers voor abonnementen op de onder andere Telefoongids.com – niet DE telefoongids. Gedacht wordt een abonnement voor een vermelding in de gewone telefoongids te hebben afgesproken, maar dat is niet het geval. Er wordt mondeling een duur contract […]

Bijtelling alleen bij terbeschikkingstelling auto

oor de toepassing van de bijtelling voor het privégebruik van de bedrijfsauto moet de auto ter beschikking zijn gesteld aan de werknemer voor privégebruik. Is de auto niet ter beschikking gesteld, dan kan die auto ook niet voor privédoeleinden worden gebruikt en hoeft men de bijtelling ook niet toe te passen. Als een bedrijf aannemelijk […]

Draagplicht in concernverghoudingen: wie gaat de schuld aan?

Vennootschappen die een concernfinanciering zijn aangegaan, kunnen door de schuldeiser voor gelijke delen worden aangesproken. Dit is anders wanneer uit wet, gewoonte of rechtshandeling voortvloeit dat zij voor ongelijke delen of hoofdelijk zijn verbonden. Hoofdelijkheid houdt in dat de concernvennootschappen jegens de schuldeiser ieder voor zich voor de gehele schuld aansprakelijk zijn in plaats van […]

Hoe kan ik zorgtoeslag aanvragen of wijzigen?

Zorgtoeslag kunt u online aanvragen via Mijn toeslagen, een website van de Belastingdienst. Hier kunt u ook wijzigingen doorgeven. Wie geen internet heeft kan bellen naar de Belastingdienst of langsgaan bij een belastingkantoor. Aanvraag zorgtoeslag Zorgtoeslag kunt u op de volgende manieren aanvragen: Online via Mijn toeslagen Hier kunt u op 1 plek verschillende toeslagen […]

‘Crisisheffing wellicht strijdig met EU-recht’

De werkgeversheffing op topinkomens strookt mogelijk niet met Europese regels. De belasting, die in het voorjaar van 2012 uit de koker kwam van de Kunduz-coalitie, maakt onterecht gebruik van terugwerkende kracht. Dat stellen fiscalisten. Zij raden bedrijven aan om bezwaar te maken tegen de zogenoemde crisisheffing, die ze in maart 2013 moeten aangeven bij de […]

Onbedoelde tenaamstelling bestelauto is te repareren

Door indiening van deze verklaring bij de belastingdienst kan BPM-heffing in deze gevallen voorkomen worden.   Bestelauto op verkeerde naam Ondernemers zijn voor hun zakelijk gebruikte bestelauto vrijgesteld van BPM. Controle daarop vindt in principe plaats via de kentekenregistratie. In de praktijk komt het echter voor dat een bestelauto per abuis op naam van de […]

Stilzwijgende verlenging: concurrentiebeding blijft van kracht

Een concurrentiebeding hoeft niet opnieuw overeengekomen te worden, wil het zijn geldigheid behouden.   Geen nieuwe schriftelijke arbeidsovereenkomst Wanneer er sprake is van een tijdelijke arbeidsovereenkomst waarin een concurrentiebeding is opgenomen, hoeft er voor de geldigheid van het concurrentiebeding geen nieuwe schriftelijke arbeidsovereenkomst overeengekomen te worden ingeval de overeenkomst overgaat naar een contract voor onbepaalde […]

Betalingstermijnen wettelijk vastgelegd

Betalingstermijnen tussen bedrijven onderling en tussen bedrijven en overheden worden wettelijk vastgesteld. Op 16 maart 2013 gaat de nieuwe wet in. Business-to-business (B2B) Als je contractueel niets regelt, moet binnen 30 dagen na de factuurdatum worden betaald. In de overeenkomst mag een langere betaaltermijn van maximaal 60 dagen worden afgesproken. Een betalingstermijn van langer dan […]

Overzicht pakket maatregelen woningmarktakkoord

Het kabinet heeft samen met D66, ChristenUnie, SGP en de coalitiepartijen een akkoord bereikt over de woningmarkt en de bouwsector. Het pakket omvat  een fors aantal maatregelen die de bouw en daarmee de werkgelegenheid stimuleren, energiebesparing bevorderen, starters helpen en scheefwonen tegengaan. Het woningmarktakkoord geeft de consument en de sector zekerheid voor de lange termijn. […]

Startersleningen aan te merken als eigenwoningschuld

Staatssecretaris Weekers heeft in een Besluit goedgekeurd dat Startersleningen die vanaf 1 januari 2013 door Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) worden verstrekt, zijn aan te merken als bestaande eigenwoningschuld. Weekers geeft hiermee uitvoering aan de in de Kamerbrief van 14 november 2012 uitgesproken wens om de Startersleningen ook na 31 december 2012 als eigenwoningschuld aan […]