Betalingstermijnen wettelijk vastgelegd

Betalingstermijnen tussen bedrijven onderling en tussen bedrijven en overheden worden wettelijk vastgesteld. Op 16 maart 2013 gaat de nieuwe wet in.

Business-to-business (B2B)

Als je contractueel niets regelt, moet binnen 30 dagen na de factuurdatum worden betaald. In de overeenkomst mag een langere betaaltermijn van maximaal 60 dagen worden afgesproken.
Een betalingstermijn van langer dan 60 dagen is alleen toegestaan als aangetoond kan worden dat dit voor geen van beide partijen nadelig is.

Bedrijven en overheden

Ook betalingen tussen bedrijven en overheden moeten binnen 30 dagen na de factuurdatum worden betaald. Afwijken van deze termijn is vrijwel niet mogelijk.

Geen of te late betaling

Betaalt je tegenpartij de factuur niet of te laat? Dan mag je een standaardvergoeding voor incassokosten vragen. Je hoeft hiervoor geen aanmaning te sturen. Heb je niets afgesproken over de hoogte van de vergoeding? Dan is de vergoeding een percentage van de rekening. Het minimumbedrag van de vergoeding is 40 euro. Daarnaast mag je wettelijke rente in rekening brengen.

Minimumbetalingstermijn

Er is en er komt geen wettelijke minimumbetalingstermijn. Je maakt hierover zelf afspraken met de tegenpartij. Je kunt zelfs afspreken vooraf te betalen. Hierbij geldt dat de betalingstermijn niet onredelijk mag zijn.

Per 16 maart 2013

De wet geldt voor alle bedrijven en overheden in Nederland. De wijziging gaat in per 16 maart 2013. Dit is de datum waarop het wetsvoorstel ter uitvoering van de richtlijn uiterlijk in werking moet zijn getreden.
(Bron: Antwoordvoorbedrijven.nl)
Updated: 18 februari 2013 — 08:59