Onbedoelde tenaamstelling bestelauto is te repareren

Door indiening van deze verklaring bij de belastingdienst kan BPM-heffing in deze gevallen voorkomen worden.

 

Bestelauto op verkeerde naam

Ondernemers zijn voor hun zakelijk gebruikte bestelauto vrijgesteld van BPM. Controle daarop vindt in principe plaats via de kentekenregistratie. In de praktijk komt het echter voor dat een bestelauto per abuis op naam van de verkeerde persoon wordt gesteld.

BPM-vrijstelling

Te denken valt aan de situatie dat de auto op naam van de directeur-eigenaar wordt gesteld in plaats van op de vennootschap. Formeel kan dan geen aanspraak worden gemaakt op de BPM-vrijstelling.

Tijdig actie ondernemen

In dergelijke gevallen hoeft dit echter niet tot BPM te leiden, mits tijdig actie wordt ondernomen. De fiscus keurt goed dat BPM-heffing achterwege blijft als de onjuiste tenaamstelling binnen één maand wordt hersteld en beide partijen een schriftelijk verklaring ondertekenen.

Verklaren naamstelling

De eerste kentekenhouder moet daarin verklaren dat de bestelauto per abuis op zijn naam was gesteld. De tweede kentekenhouder dient te verklaren dat hij zich zal houden aan de voorwaarden van de ondernemersvrijstelling.

(Bron: Auto & fiscus)

Updated: 19 februari 2013 — 09:01