Uit welke onderdelen bestaat uw pensioen?

Uw pensioen bestaat uit minimaal één, maar meestal uit meer van de volgende onderdelen:

  • AOW-pensioen: Iedereen die in Nederland woont of werkt, bouwt AOW op. Dit is het basispensioen van de overheid. In 2013 gaat de AOW in als u 65 jaar + 1 maand bent. Sinds 2013 verschuift de ingangsdatum van de AOW door de verhoging van de AOW-leeftijd.
  • Aanvullend pensioen: Werknemers bouwen via hun werkgever een aanvullend pensioen op. Meestal regelt de collectieve arbeidsovereenkomst (cao) het pensioen. Of er is een verplicht bedrijfstakpensioenfonds.
  • Eigen pensioenopbouw: Iedereen kan zijn pensioen verder aanvullen met een particuliere verzekering, belegging of eigen vermogen.

Krijgt u als zzp’er ook automatisch pensioen?

Als zelfstandige zonder personeel hebt u recht op AOW. U moet wel zelf uw aanvullend pensioen regelen. Werkt u in een sector met een verplicht pensioenfonds? Dan moet u hier als zzp’er ook aan deelnemen. De overheid wil met belangenorganisaties meedenken over het opzetten van een vrijwillige collectieve pensioenregeling voor zzp’ers.

Bent u werknemer geweest? Dan kunt u soms vrijwillig de pensioenregeling van uw voormalige werkgever voortzetten. De pensioenpremie is dan nog 10 jaar fiscaal aftrekbaar.

Wat is een oudedagsreserve (FOR)?

De fiscale oudedagsreserve is een deel van de winst (12%) dat u als ondernemer opzij mag zetten. Over dat bedrag hoeft u op dat moment geen belasting te betalen. U kunt (een deel van) uw oudedagsreserve omzetten in een oudedagslijfrente. De premie die u dan betaalt, is aftrekbaar. De oudedagsreserve geldt alleen voor een eenmanszaak, vennootschap of maatschap. U moet daarnaast aan een aantal aanvullende voorwaarden voldoen.

Wat gebeurt er met uw pensioen als u overlijdt?

Hebt u een partner? Dan heeft deze meestal recht op een nabestaandenpensioen. Hiervoor gelden bepaalde voorwaarden. Komt u te overlijden, dan krijgt uw partner een deel van uw pensioenrechten. Uw partner kan recht hebben op een uitkering van de Algemene nabestaandenwet (Anw).

(Bron: Antwoordvoorbedrijvn)

Updated: 10 april 2013 — 08:22