Minder risico met verklaring betalingsgedrag

Als een werkgever personeel inleent bij bijvoorbeeld een uitzendbureau, loopt hij het risico om te maken te krijgen met inlenersaansprakelijkheid. Eén van de mogelijkheden om dit risico in te perken is de verklaring betalingsgedrag. Maar die geeft geen 100% zekerheid.

Bedrijven die arbeidskrachten inlenen kunnen door de Belastingdienst hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld voor achterstallige loonheffingen of omzetbelasting van de uitlener. Om ervoor te zorgen dat het risico van aansprakelijkstelling zo klein mogelijk blijft, kan de inlener de uitlener van personeel vragen om een verklaring van betalingsgedrag te overleggen. In zo’n verklaring geeft de Belastingdienst aan dat de uitlener zijn loonheffingen en btw heeft betaald die op het moment van de afgifte bekend zijn. De verklaring van betalingsgedrag is geen vrijwaringsverklaring: ook met een verklaring kan de Belastingdienst de inlener aansprakelijk stellen. Het is voor de inlener goed om te controleren of de uitlener een recente en originele verklaring van betalingsgedrag overlegt.

Aanvraag door uitlener

De Belastingdienst geeft alleen een verklaring van betalingsgedrag af aan de uitlener, die hierom kan verzoeken. Een inlener is niet bevoegd bij de Belastingdienst te vragen om zo’n verklaring voor de uitlener. Nadat de uitlener de verklaring over zijn betalingsgedrag schriftelijk heeft aangevraagd bij zijn belastingkantoor, gaat er ongeveer een week overheen voordat de fiscus de verklaring kan toesturen.

Twee soorten

De uitlener kan twee soorten verklaringen van betalingsgedrag ontvangen van de Belastingdienst. Een schone verklaring en een voorbehoudverklaring. De eerste geeft aan dat de uitlener alle aangegeven loonheffingen en btw heeft betaald. Het kan zijn dat de uitlener bezwaar of beroep heeft ingediend tegen nageheven loonheffingen of btw. In dat geval krijgt hij alleen een schone verklaring als hij die naheffingen eerst betaalt. Een uitlener kan ook een schone verklaring krijgen als hij zekerheid heeft gegeven voor het bedrag van de aanslag(en) waartegen hij bezwaar of beroep heeft ingediend.

Voorbehoudverklaring

De uitlener ontvangt een voorbehoudverklaring als:

  • hij alle loonheffingen en btw heeft betaald, met uitzondering van de bedragen waarvoor een betalingsregeling is getroffen wegens tijdelijke liquiditeitsproblemen, en als hij die regeling ook nakomt;
  • hij alle loonheffingen en btw heeft betaald, met uitzondering van de bedragen waarvoor de Belastingdienst uitstel van betaling heeft verleend voor bezwaar of (hoger) beroep.

Geen verklaring

Ontvangt de uitlener geen verklaring, dan is het meestal foute boel en heeft hij zijn zaken niet op orde. Er zijn echter ook andere oorzaken mogelijk. Voor de Belastingdienst is het niet mogelijk een verklaring af te geven aan een nieuwe uitlener, omdat hij nog geen loonheffingen en btw heeft hoeven afdragen. Ook als het bedrijf van een uitlener wordt voortgezet door een curator of bewindvoerder, weet de Belastingdienst nog of de loonheffingen en btw die zijn verschuldigd door de voortzetting van het bedrijf, ook echt worden afgedragen. Ook in dat dat geeft de fiscus (nog) geen verklaring van betalingsgedrag.

(Bron: Taxence)

Updated: 17 april 2013 — 08:03