Categorie: Kennisbank voor het MKB(BV), belastingen, ketenaansprakelijkheid

Matig uw inleners- of ketenaansprakelijkheid

Ondernemers die te maken hebben met de aannemers- of inlenersaansprakelijkheid kunnen deze onder bepaalde voorwaarden matigen. De Belastingdienst heeft een toelichting opgesteld met praktische informatie over de manieren om de aansprakelijkheid te beperken. De toelichting noemt als eerste de mogelijkheid van het gebruik van een g-rekening. Zie hiervoor ook ‘Gebruik de g-rekening’. Als de loonheffing […]

Minder risico met verklaring betalingsgedrag

Als een werkgever personeel inleent bij bijvoorbeeld een uitzendbureau, loopt hij het risico om te maken te krijgen met inlenersaansprakelijkheid. Eén van de mogelijkheden om dit risico in te perken is de verklaring betalingsgedrag. Maar die geeft geen 100% zekerheid. Bedrijven die arbeidskrachten inlenen kunnen door de Belastingdienst hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld voor achterstallige loonheffingen […]

Beperk risico op keten- of inlenersaansprakelijkheid

Een werkgever loopt bij aanneming van werk het risico aansprakelijk te worden gesteld voor de afdracht van loonheffingen en bij inlening van personeel voor loonheffingen en omzetbelasting. Dit is opgenomen in de regelingen voor keten- en inlenersaansprakelijkheid. Om het aansprakelijkheidsrisico te beperken kan de werkgever gebruikmaken van een geblokkeerde rekening. Hieraan is wel een aantal […]