Maand: september 2013

Versoepeling aflossingseis hypotheek eigen woning

De staatssecretaris van Financiën keurt goed dat in bepaalde gevallen de aflossingseis wordt versoepeld als een eigenwoningschuld wordt overgesloten naar een nieuwe schuld. Als een eigenwoningschuld na 1 januari 2013 ontstaat en niet valt onder het overgangsrecht, moet de eigenwoningbezitter deze schuld minstens annuïtair en in hoogstens 360 maanden volledig aflossen. Bij onder meer het […]

Matig uw inleners- of ketenaansprakelijkheid

Ondernemers die te maken hebben met de aannemers- of inlenersaansprakelijkheid kunnen deze onder bepaalde voorwaarden matigen. De Belastingdienst heeft een toelichting opgesteld met praktische informatie over de manieren om de aansprakelijkheid te beperken. De toelichting noemt als eerste de mogelijkheid van het gebruik van een g-rekening. Zie hiervoor ook ‘Gebruik de g-rekening’. Als de loonheffing […]

Regels voor webwinkels

Gaat u een webwinkel beginnen? Of bent u misschien al bezig? Dan is het goed om te weten dat er voor webwinkels wettelijke regels gelden. Op deze website kunt u lezen wat de belangrijkste regels zijn voor webwinkels die producten of diensten verkopen aan consumenten. En hoe de Autoriteit Consument & Markt deze regels uitlegt. Hierbij […]

Combinatie van arbeidsovereenkomst en beëindigingsovereenkomst

Volgens het Burgerlijk Wetboek geldt een maximum van drie achtereenvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd. Ook mogen opeenvolgende arbeidscontracten voor bepaalde tijd niet langer dan drie jaar duren. Een vierde contract of een totaal van meer dan drie jaar leidt tot een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Van deze bepaling kan bij CAO worden afgeweken. Na drie […]

Bedrijfsopvolgingsregeling en ondernemingsschulden: Hoge Raad verschaft duidelijkheid

Moeten ondernemingsschulden op de balans van een onderneming als tegenprestatie worden gezien voor toepassing van de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR)? De Hoge Raad heeft hierover in een recent arrest duidelijkheid gegeven. Op 17 april 2012 schreef ik in vervolg op een uitspraak van Hof Leeuwarden van 21 februari 2012 een blog over de vraag of ondernemersschulden op […]

Top 5 btw-valkuilen in het buitenland

e btw-regels zijn niet in elk land hetzelfde, wat lastig kan zijn als u over de grens zaken doet. Verladersorganisatie EVO maakte een handige top 5 met de meest voorkomende problemen. Btw in het buitenland Volgens vervoerdersorganisatie EVO moeten bedrijven die in het buitenland zaken doen zich beter verdiepen in de regels van de btw. […]

Kleine-ondernemersregeling aangepast

De kleine-ondernemersregeling (KOR) is in 2013 op een aantal punten aangepast. Hier staan de belangrijkste wijzigingen. De kleine-ondernemersregeling is bedoeld voor ondernemers die weinig omzet draaien, maar niet voor rechtspersonen zoals een bv, stichting of vereniging. Om de regeling toe te passen, moet de ondernemer allereerst voldoen aan de volgende drie voorwaarden: De ondernemer heeft […]

Wetsvoorstel voor nieuw heffingssysteem IB en SW ingediend

De staatssecretaris heeft het wetsvoorstel Wet vereenvoudiging formeel verkeer Belastingdienst, dat eerder ter consultatie was voorgelegd, bij de Tweede Kamer ingediend. Het wetsvoorstel betreft: (1) het invoeren van een nieuw heffingssysteem voor de IB en de schenk- en erfbelasting in de SW en (2) het bieden van een grondslag voor elektronisch berichtenverkeer van en met […]

Overige fiscale maatregelen 2014

In het wetsvoorstel Overige fiscale maatregelen 2014 is het volgende voorgesteld: Het kabinet introduceert de onderhandse akte van schenking als alternatief voor de notariële akte. Het APV-regime wordt aangescherpt. Het niet langer toerekenen van tot een APV behorende a.b.-aandelen of -winstbewijzen aan de belastingplichtige leidt tot een belaste (fictieve) vervreemding, ongeacht of de belastingplichtige (voormalige) […]

In het Belastingplan 2014 is het volgende voorgesteld:

Het tarief in de eerste schijf in de LB en IB wordt in een aantal stappen aangepast. Met ingang van 1 januari 2014 verandert het tarief van de eerste schijf per saldo niet. Met ingang van 1 januari 2015 wordt het tarief van de eerste schijf verlaagd met 0,29%-punt en met ingang van 1 januari […]