Top 5 btw-valkuilen in het buitenland

e btw-regels zijn niet in elk land hetzelfde, wat lastig kan zijn als u over de grens zaken doet. Verladersorganisatie EVO maakte een handige top 5 met de meest voorkomende problemen.

Btw in het buitenland
Volgens vervoerdersorganisatie EVO moeten bedrijven die in het buitenland zaken doen zich beter verdiepen in de regels van de btw. Bedrijven willen het wel goed doen, stelt EVO, maar ze weten niet altijd hoe. Niet zo gek dus dat er regelmatig fouten worden gemaakt. En dat levert weer naheffingen en boetes op.

De meest voorkomende fouten heeft EVO op een rij gezet in de navolgende top 5.

Top 5 btw-valkuilen

1. Aantonen dat goederen het land hebben verlaten
Voor goederen die worden verkocht aan het buitenland, geldt het btw-nultarief. De leverancier moet echter kunnen aantonen dat de goederen ook echt het land hebben verlaten en niet btw-vrij op de zwarte markt terecht zijn gekomen. Dat is lastig bij afhaaltransacties, omdat je dat niet zelf het vervoer doet.

2. Aangifte bij ABC-transactie
Bij een ABC-transactie verkoopt leverancier A in bijvoorbeeld Duitsland een partij goederen aan ondernemer B in Frankrijk, die dezelfde goederen weer verkoopt aan partij C in Griekenland. De goederen worden veelal rechtstreeks geleverd van A naar C. Die aangifte gaat echter vaak fout, omdat niet naar de hele keten wordt gekeken om te bepalen waar de levering en de verwerking zijn belast.

3. Fiscaal vertegenwoordiger is soms verplicht
Een ondernemer die in een ander land belastingplichtig is, kan een fiscaal vertegenwoordiger in de hand nemen voor de aangifte, listing en betaling van de btw. Ondernemers weten volgens EVO echter niet altijd dat ze soms verplicht zijn om een dergelijke vertegenwoordiger aan te stellen. Wat het nog ingewikkelder maakt, is dat elke lidstaat hiervoor weer zijn eigen regels heeft.

4. Grote verschillen tussen EU-landen
Er zijn Europese btw-regels, ja, maar er bestaan desondanks grote verschillen tussen lidstaten als het gaat om vrijstellingen, (verlaagde) tarieven, factuureisen en verleggingsregelingen. Ondernemers weten daardoor niet altijd of een bepaald goed of dienst in een land is vrijgesteld, of dat de btw bij invoer wel of niet naar de aangifte kan worden verlegd.

5. Is het een goed of een dienst
De regels voor goederenleveringen en diensten verschillen behoorlijk. Maar het is soms lastig om te bepalen of het gaat om een goed of een dienst, zoals bij assemblagewerkzaamheden.

(Bron: De Zaak)

Updated: 23 september 2013 — 08:35