Maand: september 2013

Mag de bank de rente van mijn krediet verhogen? Een update

Uit deze uitspraak* volgt dat de bank (in dit geval de Deutsche Bank) de rente van een tweetal langlopende kredietovereenkomsten (25-jarige euriborleningen) mocht verhogen, en wel op basis van de algemene voorwaarden van toen nog “ABN AMRO Bank N.V.”, artikel 5. Rente verhoogd De bank heeft bij de ondernemer in kwestie de vaste (individuele) opslag op het krediet verhoogd […]

Herleefde partneralimentatie aftrekbaar

Gerechtshof Den Haag is het eens met de rechtbank dat herleefde alimentatiebetalingen aan een ex-echtgenote rechtstreeks voortvloeien uit het familierecht en in aftrek komen als uitgaven voor onderhoudsverplichtingen. Een man en zijn ex-echtgenote zijn in 1992 gescheiden. Zij hebben drie kinderen. Na twaalf jaar beëindigt de man in maart 2004 de partneralimentatiebetalingen. De vrouw protesteert […]

Stappenplan werk uitbesteden

Besteedt u werk uit aan zzp’ers of (onder)aannemers? Met dit stappenplan komt u snel te weten welke regels er gelden. Werkt u met buitenlandse arbeidskrachten, dan hebt u een aantal extra verplichtingen. Ook deze leest u hier. Wilt u personeel aannemen of wilt u werknemers inhuren via een uitzendonderneming, bekijk dan de andere stappenplannen op deze website. Werk uitbesteden […]

Subsidie beschermd rijksmonument (Brim)

Bent u eigenaar van een rijksmonument? Dan kunt u in aanmerking komen voor een lening of subsidie voor instandhouding (onderhoud), herbestemming of restauratie van uw monument. De hoogte van de bijdrage hangt onder andere af van het type monument. Instandhouding De regeling voor instandhouding is in 2013 vernieuwd. De belangrijkste veranderingen zijn: De subsidie is […]

Zorg voor een (gedocumenteerde) tegenprestatie

Als tegenover een factuur geen tegenprestatie staat, kan de vennootschap deze uitgave niet ten laste van de winst brengen. Het is aan de vennootschap om de tegenprestatie aannemelijk te maken. Dat hierbij een administratie goed van pas kan komen, werd pijnlijk duidelijk bij Hof Den Haag. Een bv die zich bezighield met tunnelbouw ontving van […]