11 tips voor het huren van een bedrijfspand

Bent u van plan om een bedrijfspand te gaan huren? Deze 11 tips helpen u een goede keuze te maken.

11 tips voor de huur van een bedrijfspand

1. Denk goed na over het huurdoel. Huur alleen op de groei als u zeker bent van die groei.

2. Neem al een deskundige in de arm in het beginstadium, voorafgaand aan de contractonderhandelingen.

3. Sluit een ROZ-contract* af waarin ook de plichten van de verhuurder duidelijk staan vermeld.

4. Let op de afspraken buiten het standaardcontract.

5. Laat ook uw gevoel meespreken bij de keuze voor een verhuurder.

6. Als u snel kunt verhuizen, kom dan een korte opzegtermijn overeen. Maar nooit korter dan zes weken. Wie stabiliteit wil, doet goed aan een langlopend contract met een jaar opzegtermijn.

7. Bevestig alles schriftelijk en bewaar de correspondentie.

8. Let op dat de in het contract naar inflatiecorrectie geïndexeerde jaarlijkse huurverhoging niet wordt overschreden.

9. Noteer uw water- en energieverbruik of vraag de verhuurder om een kopie van de opgave van de energieleverancier.

10. Blijf altijd communiceren met de verhuurder, voorkom een conflict.

11. Zeg op tijd op, volgens het contract.

* ROZ-contract – Standaardcontract van de Raad voor Onroerende Zaken.

(Bron: De Zaak)

Updated: 11 juni 2013 — 07:50