Splitsing Register Kort Beroepsonderwijs

Vanaf 1 januari 2014 is het Register Kort Beroepsonderwijs (RKBO) gesplitst in 2 nieuwe registers. Onderwijsinstellingen en docenten moeten controleren of zij na 1 januari 2014 in het juiste register staan. Zo niet, verliezen zij mogelijk het recht op de btw-vrijstelling voor het beroepsonderwijs.

Docentenregister Beroepsonderwijs

Het Docentenregister Beroepsonderwijs is uitsluitend bedoeld voor natuurlijke personen die beroepsonderwijs verzorgen aan onderwijsinstellingen. Het gevolg van een inschrijving in dit register is dat al het beroepsonderwijs dat aan onderwijsinstellingen wordt verzorgd, is vrijgesteld van btw. Op de factuur hoeft dan ook geen btw vermeld te worden. Als er rechtstreeks, voor eigen rekening en risico en op eigen verantwoordelijkheid, met cursisten of zakelijke opdrachtgevers overeenkomsten worden afgesloten voor het verzorgen van het beroepsonderwijs, dan is hierover wel btw verschuldigd.

 

Instellingenregister Beroepsonderwijs

In dit register kunnen onderwijsinstellingen en natuurlijke personen zich laten inschrijven die rechtstreeks, voor eigen rekening en risico en op eigen verantwoordelijkheid met cursisten of zakelijke opdrachtgevers overeenkomsten afsluiten voor het verzorgen van beroepsonderwijs. Het gevolg van inschrijving in het Instellingenregister Beroepsonderwijs is dat al het door u verzorgde beroepsonderwijs is vrijgesteld van btw. Een inschrijving in het Instellingenregister Beroepsonderwijs omvat (automatisch) ook een inschrijving in het Docentenregister Beroepsonderwijs.

Indien u via de instellingsaudit in het RKBO bent ingeschreven dan wordt u per 1 januari 2014 in het Instellingenregister Beroepsonderwijs opgenomen. Als u dit niet wilt en per 1 januari 2014 alleen in het Docentenregister Beroepsonderwijs wilt zijn ingeschreven, dan kunt u met het CRKBO contact opnemen over de verdere procedure (www.crkbo.nl).

Meer informatie: Vragen en antwoorden over splitsing RKBO

(Bron: Taxence)

Updated: 6 januari 2014 — 08:35