Uw activiteiten op internet: hobby of onderneming?

Hebt u een internetsite waarmee u regelmatig zakelijk op internet adverteert?  Bijvoorbeeld op Marktplaats of Facebook? Of verdient u geld met uw internetsite,  zoals met het online verkopen van goederen of diensten, of met activiteiten als  affiliate?

Als het antwoord op deze vragen ‘ja’ is, bent u waarschijnlijk ondernemer.  Maar of dat ook echt zo is, hangt af van verschillende factoren. Zo zijn er  verschillen tussen ondernemer zijn voor de inkomstenbelasting en ondernemer zijn  voor de btw. Hieronder leest u wat de verschillende vormen van ondernemerschap  zijn voor de Belastingdienst.

Wanneer bent u géén ondernemer?

Biedt u goederen of diensten gratis aan? Of alleen in de hobby- of  familiesfeer? Dan bent u voor ons geen ondernemer. U hoeft dus geen btw te  betalen en u hoeft ook niets te vermelden in uw aangifte inkomstenbelasting.

Ondernemer voor de inkomstenbelasting

Verkoopt u online goederen of diensten? En kunt u hieruit winst verwachten?  Dan is er sprake van inkomsten en bent u mogelijk ondernemer voor de  inkomstenbelasting.

Voor de inkomstenbelasting zijn er 3 soorten  inkomsten:

  • winst uit onderneming
  • loon uit dienstbetrekking
  • resultaat uit overige werkzaamheden

Waar uw inkomsten onder vallen, hangt af van een aantal factoren.  Bijvoorbeeld:

  • zelfstandigheid
  • ondernemersrisico
  • winstverwachting
  • de hoeveelheid tijd die u besteedt aan uw activiteiten

Meldt u zich aan als ondernemer? Dan beoordelen wij aan de hand van uw  omstandigheden of u aan de eisen voor ondernemerschap voldoet. Maar vaak kunnen  wij pas na afloop van het jaar beoordelen of u daadwerkelijk ondernemer was voor  de inkomstenbelasting.

U betaalt belasting, maar bent geen ondernemer voor de  inkomstenbelasting

Hebt u inkomsten uit uw internetactiviteiten en gaat het niet om een hobby?  En bent u niet in loondienst, maar beschouwen wij u ook niet als ondernemer?  Voor de inkomstenbelasting hebt u dan ‘resultaat uit overige werkzaamheden’. Uw  winst wordt op dezelfde manier berekend als bij ondernemers. Maar u hebt geen  recht op bepaalde regelingen voor ondernemers, zoals de zelfstandigenaftrek of  de investeringsaftrek.

Wanneer bent u ondernemer voor de btw?

Als u geen ondernemer voor de inkomstenbelasting bent, kunt u toch ondernemer  zijn voor de btw. Dat is het geval als u zelfstandig werkzaamheden uitvoert en  daar inkomsten uit hebt. Om te beoordelen of u ondernemer bent voor de btw,  letten wij op een aantal zaken.

(Bron: belastingdienst bewerkt)

Updated: 10 februari 2014 — 08:35