Slechte documentatie lening dga leidde tot verkapt dividend

Wie een lening verstrekt aan zijn bv, doet er in beginsel verstandig aan deze overeenkomst goed te documenteren. Zo niet, dan zal de Belastingdienst ‘aflossingen’ op de schuld aanmerken als verkapte winstuitdelingen.

Dit overkwam ook een dga die aan het hoofd stond van zes bv’s: een moedermaatschappij, een dochtermaatschappij en vier kleindochtermaatschappijen. In eerste instantie had de dga geen aangifte inkomstenbelasting ingediend. De inspecteur legde hem daarop een ambtshalve aanslag op. Daarbij ging hij ervan uit dat de dga een gebruikelijk loon had genoten. Ook merkte de inspecteur de bedragen die de dga had opgenomen bij één van zijn bv’s aan als een verkapt dividend. Daarop overlegde de man alsnog diverse stukken. Deze waren echter niet helemaal compleet. Zo stelde de dga dat de opgenomen bedragen feitelijk aflossingen vormden op een verstrekte lening, maar hij kon geen stukken overleggen over het afsluiten van die lening. De inspecteur daarentegen had zijn berekening van de verkapte winstuitkering gebaseerd op werkelijk opgenomen gelden. Het hof oordeelde dan ook dat de inspecteur een redelijke schatting had gemaakt van de belastbare inkomsten.

(Bron: Taxence)

Updated: 19 maart 2014 — 08:35