Nieuw product? Indieningsmogelijkheden octrooiaanvraag.

Er zijn verschillende manieren waarop u een octrooiaanvraag kunt indienen bij Octrooicentrum Nederland, onderdeel van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

U heeft de volgende mogelijkheden:

  • op papier:
    – verzenden per post
    – persoonlijk afgeven op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur
    – toezenden per fax
  • elektronisch indienen (online filing).
Ga naar onze contactgegevens.

Indiening op papier

Bij indiening op papier geldt als datum van aanvraag de dag waarop u deze bij ons afgeeft. Bij verzending via post geldt de dag van binnenkomst van uw aanvraag.

Indiening per fax

Bij indiening per fax is de aanvraagdatum de dag waarop de laatste pagina van de octrooiaanvraag bij ons binnenkomt.

Elektronisch indienen

Elektronisch indienen biedt voordelen boven de andere indieningsvormen. Het krijgt dan ook meer en meer de overhand. Zo ontvangt u direct een ontvangstbevestiging, wat tevens de aanvraagdatum is.

Indienen per e-mail niet mogelijk

Octrooiaanvragen die per e-mail worden gestuurd, worden niet in behandeling genomen. Niet in behandeling nemen betekent dat ook geen indieningsdatum wordt toegekend. In artikel 5, derde lid van de Uitvoeringsregeling Row 1995 staat vermeld hoe elektronisch indienen van octrooiaanvragen dient te geschieden. Het gaat hier om indiening met gebruikmaking van software, beschikbaar gesteld door onze organisatie.

Correspondentie per e-mail in het kader van procedures vallend onder de Rijksoctrooiwet 1995 (Row 1995) wordt wel in behandeling genomen, tenzij het een reactie betreft op een brief met een fatale termijn voortvloeiend uit de Row 1995. Hiermee wordt bedoeld dat er met het verstrijken van voornoemde termijn een verlies van recht kan optreden.

De betaalopdrachten voor taksen mogen wel per e-mail geschieden. Deze kunnen aan het volgende centrale e-mailadres worden gestuurd: team.beheer@agentschapnl.nl.

Zowel voor het indienen van octrooiaanvragen als voor correspondentie in het kader van procedures vallend onder de Row 1995 is faxen wel geoorloofd. Faxen kan aan ons centrale faxnummer (088) 602 90 24.
Wel is vereist dat het origineel van het gefaxte document wordt nagezonden per post.

Let wel: als per e-mail wordt gecorrespondeerd kan de vertrouwelijkheid niet gewaarborgd worden.

Storing?

Bij elektronisch indienen kunnen systeemstoringen vertragend werken op het moment waarop uw aanvraag binnenkomt en wordt geregistreerd. Garantie op de indieningsdatum kan in zulke gevallen, en zeker bij indiening buiten kantooruren, niet gegeven worden. Uitwijk naar indiening via fax wordt aangeraden.

Als u een storing constateert, neem dan tijdens openingsuren telefonisch contact met ons op.

(Bron: RVO.nl)

Updated: 9 januari 2015 — 08:35