Let op de gebruikelijkloonregeling

Voor een directeur-grootaandeelhouder (DGA), die in dienst is bij zijn eigen bv geldt de gebruikelijkloonregeling. Kort gezegd houdt deze regeling in dat een DGA voor zijn werkzaamheden een gebruikelijk salaris moet ontvangen.

 

In de Wet op de loonbelasting 1964 is het gebruikelijk loon bij een volledig dienstverband op minimaal € 44.000 (2015) gesteld. Daarnaast mag het loon van de DGA niet lager zijn dan de meest verdienende medewerker. Alleen in uitzonderlijke situaties – waarbij de continuïteit van de onderneming in gevaar komt – mag een lager gebruikelijk loon worden overeengekomen. Afstemming met de Belastingdienst is daarbij te adviseren.

 

Als hoofdregel stelt u uw loon ten minste op het hoogste van de volgende bedragen:

  • 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking.
  • Het hoogste loon van de overige medewerkers.
  • Minimaal € 44.000.

 

De regeling kent een doelmatigheidsmarge van 25%. Dit betekent, dat uw loon 25% lager mag zijn dan zakelijk gebruikelijk zou zijn in het economisch verkeer. Bij de vaststelling van de hoogte van het gebruikelijk loon is ook het hoogste loon van uw ‘gewone’ medewerkers van belang. Met ingang van 2015 is de groep medewerkers, waarvan men het loon in aanmerking moet nemen, uitgebreid met medewerkers van verbonden vennootschappen. Bent u bijvoorbeeld partner (medicus, advocaat of architect) binnen een samenwerkingsverband? Dan kan deze uitbreiding gevolgen hebben voor de hoogte van uw gebruikelijk loon.
Tip
Zorg ervoor dat u voldoet aan de gebruikelijkloonregeling. Bij een controle zal de Belastingdienst uw loon beoordelen. Voldoet u niet aan de regeling dan kan de Belastingdienst correcties (met boete) opleggen.
Sommige DGA’s verrichten slechts zeer beperkte werkzaamheden voor hun (beleggings)bv. Als de werkzaamheden zo beperkt zijn dat een gebruikelijk loon minder dan € 5.000 bedraagt, mag in het geheel worden afgezien van loon.
(Bron: ABAB)
Updated: 26 november 2015 — 10:49