Belastingdienst: Onvolkomenheden online aangifte 2015

De Belastingdienst heeft bij de online aangifte 2015 een aantal aanpassingen moeten doorvoeren. Deze wijzigingen kunnen invloed hebben op de uitkomst van de aangifte.

Zo lukt het soms niet om de online aangifte te ondertekenen met Digid, op te slaan of te verzenden. De Belastingdienst werkt aan een oplossing. Tot de dienst deze heeft, raadt ze aan om geen leestekens te gebruiken bij het invullen van ‘Giften’ of ‘Kenteken’. Ook mogen er geen punten in cijfers worden gebruikt wanneer het RSIN (Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer) wordt ingevuld bij ‘Giften’ en ‘Ondernemingen’. In deze invulvelden mogen alleen cijfers worden gebruikt.

Een andere fout in de aangifte is dat er eerst in de aangifte staat dat een teruggaaf inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw) wordt verkregen. Verderop in de aangifte staat dat dit bedrag moet worden terugbetaald. De fiscus werkt aan een oplossing voor dit probleem.

Als laatste onvolkomenheid meldt de Belastingdienst een probleem bij het opgeven van transactienummers bij akten. De aangifte vraagt altijd om een transactienummer wanneer een akte wordt opgeven. Niet iedereen heeft dit transactienummer, bijvoorbeeld omdat het om een notariële akte gaat. Mensen die geen transactienummer hebben, kunnen een “0” invullen.

(Bron: Belastingdienst)

Updated: 14 maart 2016 — 21:00