Onderwerpen voor extra controle door de Belastingdienst voor belastingaangifte

De Belastingdienst heeft de controle- en servicethema’s 2015 bekend gemaakt. Dat zijn onderwerpen waar de Belastingdienst de belastingaangifte dit jaar extra op controleert.

Een aantal van de thema’s voor 2015 kennen we nog van voorgaande jaren. Dit jaar is er echter ook extra aandacht voor negatieve inkomsten uit overige werkzaamheden en de kosten voor ondernemers.

Bij de aangifte inkomstenbelasting 2015 zal de Belastingdienst extra aandacht besteden aan de volgende negen onderwerpen:

  1. Scholingsaftrek
  2. Giften
  3. Kwalificerende belastingplicht; werken in Nederland, maar woonachtig in een ander land
  4. Zakelijke en persoonlijke kosten
  5. Eigen woning
  6. Echtscheiding
  7. Bijzondere zorgkosten: dieetkosten, gezinshulp en kosten voor medicijnen
  8. Inkomsten uit overige werkzaamheden: zijn de werkzaamheden in hobbysfeer of werksfeer verricht?
  9. De niet helemaal gebruikte zelfstandigenaftrek voor ondernemers

Er wordt extra gecontroleerd op deze onderwerpen. Ook heeft de Belastingdienst vóór 1 maart een half miljoen brieven met uitleg over één van deze onderwerpen verstuurd aan mensen die hier (op basis van hun informatie) waarschijnlijk mee te maken hebben. In de  brieven is aangegeven waar de mensen op moeten letten, zodat onbedoelde fouten kunnen worden vermeden.

Updated: 16 maart 2016 — 17:43