Jaarlijkse kosten tot behoud vliegbrevet aftrekbaar

Rechtbank Den Haag beslist dat de jaarlijkse kosten die X moet maken tot behoud van zijn vliegbrevet aftrekbaar zijn als scholingsuitgaven. De kosten van de medische keuring zijn niet aftrekbaar.

X is in het jaar 2011 afgestudeerd en is in het bezit van een vliegbrevet. In zijn aangifte ib/pvv 2013 claimt X een bedrag van € 2133 aan aftrek van studiekosten en andere scholingsuitgaven. Het betreft de kosten voor de medische keuring ten behoeve van het vliegbrevet, vlieginstructie en theorieles ten behoeve van het vliegbrevet en de vlieginstructie en profcheck. De inspecteur accepteert deze aftrekpost niet bij het opleggen van de definitieve aanslag ib/pvv. X gaat in beroep.

Rechtbank Den Haag overweegt dat de door X gemaakte kosten die hij jaarlijks moet maken voor het op peil houden van zijn vakkennis en vaardigheden met als doel zijn vliegbrevet te behouden en om hiermee een functie als piloot te kunnen verkrijgen, in beginsel onder de reikwijdte van artikel 6.27 van de Wet IB 2001 (scholingsuitgaven) vallen. Volgens de rechtbank is € 2195 aan kosten die X heeft gemaakt voor de vlieginstructies, de theorieles en de profcheck aan te merken als scholingsuitgaven die zijn gedaan voor les- en examengeld. De rechtbank merkt op dat X nog geen baan heeft gevonden en deze kosten dus geen beroepskosten zijn. De kosten die X heeft gemaakt in verband met de medische keuring zijn niet aftrekbaar omdat dit geen kosten zijn voor een opleiding of studie. Het beroep is gegrond.

(Bron: Taxlive)

Updated: 26 juli 2016 — 11:56