Aandachtspunten bij inlenen personeel via uitzendbureaus

De laatste jaren stijgt de vraag naar flexibele arbeidskrachten. Veel ondernemers huren liever geen zzp’ers in, omdat ze nog veel vragen hebben over de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA). Als alternatief kunt u arbeidskrachten tijdelijk inhuren via uitzendbureaus.

 

Bij het inlenen van personeel loopt u fiscale en juridische risico’s als het uitzendbureau niet de vereiste regels naleeft. Om dit te voorkomen, kunt u zelf maatregelen treffen:

 

  • Selecteer het uitzendbureau zorgvuldig en vraag referenties op. Doe bij voorkeur alleen zaken met NEN 4400-1- of NEN 4400-2-gecertificeerde uitzendbureaus.
  • Controleer of het uitzendbureau bij de Kamer van Koophandel correct staat geregistreerd volgens de Waadi-verplichting.
  • Stort een deel van de factuur van het uitzendbureau – voor zover dat betrekking heeft op loonheffingen en btw – op de g-rekening van het uitzendbureau. Het is gebruikelijk om 30 tot 40% van het factuurbedrag te storten, vermeerderd met de verschuldigde btw. Is het uitzendbureau NEN-gecertificeerd, dan volstaat een storting van 25%.
  • Houd een schaduwadministratie bij van het ingeleende personeel. Denk hierbij aan registratie NAW-gegevens, BSN, geboortedatum en een manurenregistratie.
  • Vraag bij het uitzendbureau periodiek een kopie op van een Verklaring betalingsgedrag van de Belastingdienst.
  • Sinds 30 maart 2015 geldt de inlenersbeloning voor alle uitzendkrachten vanaf de eerste werkdag. Wanneer de uitzendkracht wordt onderbetaald of niet juist is ingeschaald door het uitzendbureau, kunt u verplicht worden het loon van de uitzendkracht aan te vullen tot wat de cao voorschrijft.
  • Wees kritisch als u geen marktconforme prijs betaalt voor de ingehuurde arbeidskrachten.
  • Leg afspraken met het uitzendbureau goed vast in een inleenovereenkomst en neem daarin voldoende waarborgen op.
  • Wilt u een trouwe uitzendkracht zelf in dienst nemen, dan moet u goed nagaan hoeveel arbeidscontracten die uitzendkracht heeft gehad bij het uitzendbureau. Onder bepaalde omstandigheden bent u namelijk verplicht om de uitzendkracht een contract voor onbepaalde tijd aan te bieden.

(Bron: ABAB)

Updated: 7 september 2016 — 16:30