Dga micro bv deponeren vóór 8 november

Als u voor de jaarrekening 2015 van de dga bv gebruik wilt maken van het micro-regime, moet u de jaarrekening vóór 8 november a.s. deponeren.

Steeds vaker gebruik micro-regime

Uit helpdeskvragen van leden blijkt dat het deponeren volgens micro-regime steeds meer voorkomt. Vaak wordt de inrichtingsjaarrekening wel uitgebreider opgesteld maar is de publicatiejaarrekening zo beperkt mogelijk.

Ook al voor 2015 mogelijk

De wet biedt de ruimte om voor de jaarrekening 2015 al gebruik te maken van het micro-regime, als alle voorschriften uit de gewijzigde wet worden gevolgd. Dit heeft ook betrekking op de opmaak- en publicatietermijn. Deze zijn dan maximaal 10 c.q. 12 maanden na balansdatum.

Termijn

Wanneer alle aandeelhouders ook bestuurder zijn (dga bv) geldt, conform artikel 2:210 lid 5 BW, opmaken ook als vaststellen en moet binnen 8 dagen na het opmaken worden gepubliceerd.

Het gevolg is dat de publicatiestukken 2015 van de dga bv, opgesteld volgens micro-regime, binnen 10 maanden plus 8 dagen dus vóór 8 november a.s. moeten worden gedeponeerd.

(Bron: NBA)

Updated: 14 oktober 2016 — 12:15