Overgangsrecht Wet DBA verlengd

De grote onrust en ontevredenheid over de nieuwe Wet DBA leidden ertoe dat het overgangsrecht met betrekking tot de Wet DBA wordt verlengd tot minimaal 1 januari 2018.

 

Dit betekent dat de Belastingdienst komend jaar terughoudend moet optreden bij het opleggen van naheffingen en boetes aan zzp’ers en opdrachtgevers. Alleen in de gevallen waarbij overduidelijk sprake is van een dienstbetrekking, treedt de Belastingdienst alsnog handhavend op.

 

Door het overgangsrecht te verlengen komt meer tijd beschikbaar om tot een acceptabele oplossing voor de praktijk te komen. Uiteraard houden wij u op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen.

Updated: 24 november 2016 — 12:52