Lek gedicht in ontwerpwetgeving pensioen in eigen beheer

Staatssecretaris Wiebes van Financiën heeft een lek gedicht in de wet die het afschaffen van het pensioen in eigen beheer voor dga’s regelt. Aanvankelijk leek het erop dat dga’s kosten voor de pensioenopbouw in één keer van de winst zouden kunnen aftrekken. Maar Wiebes steekt daar een stokje voor.

De bewindsman heeft een zogeheten novelle naar de Tweede Kamer gestuurd om dit lek in de Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen te dichten. Eind vorig jaar trok Wiebes het wetsvoorstel nog op het allerlaatste moment terug, net voordat de Eerste Kamer erover zou gaan stemmen.

Kosten voor pensioen dat meegroeit met inflatie

Wiebes wilde namelijk eerst nog nader onderzoek doen naar kritische kanttekeningen van pensioenexperts. Deze kritiek draaide om de kosten voor het indexeren van de pensioenen, ofwel: het pensioen mee laten groeien met de inflatie. Bij het omzetten of afkopen van hun pensioen in eigen beheer zouden dga’s die indexatiekosten voor de hele pensioenopbouw in één keer mogen aftrekken van de winst.
Dat scheelt voor dga’s aardig in de vennootschapsbelasting, maar het zou een gevoelige slag voor de schatkist zijn. Die tegenvaller zou mogelijk in de miljarden euro’s kunnen gaan lopen, zo rekenden de experts voor. Dat wilde Wiebes niet op zijn geweten hebben en daarom heeft hij nu via de novelle een reparatie uitgevoerd. In het stuk staat dan ook klip en klaar dat het afkopen of omzetten van het pensioen in eigen beheer ‘niet leidt tot een bij de bepaling van de winst in aanmerking te nemen (positief of negatief) voordeel’.

Uitzondering voor kleine groep ondernemers

Wiebes laat nog wel een achterdeurtje open, omdat het kabinet een totaal verbod op het verrekenen van indexatielasten een te strikte maatregel vindt. Maar deze uitzondering geldt alleen voor dga’s die al vóór Prinsjesdag 2016 een post op hun balans hadden met toekomstige kosten en lasten voor de pensioenopbouw. Zij kunnen onder voorwaarden alsnog de indexatiekosten verrekenen met de winst. Volgens Wiebes geldt dit voor zo’n 6% van alle dga’s in ons land.
In de regel zijn dat dga’s die hun pensioen in eigen beheer bij hun ‘pensioen-bv’ hebben ondergebracht. Bij dit zogeheten externe eigen beheer betaalt de bv pensioenpremie aan de pensioen-bv.
De wet treedt op zijn vroegst op 1 april aanstaande in werking. Wel is er een coulancetermijn afgesproken van drie maanden nadat de wet is ingegaan. In die maanden kunt u dus alles goed regelen zonder daarvoor bestraft te worden.

(Bron: Rendement)