Kan extern verzekerd pensioen partner naar eigen beheer?

Tot 1 januari 1995 kon de partner van de dga, zonder aandelen in de vennootschap, bij de B.V. pensioen opbouwen. Dit is vanaf voornoemde datum niet meer mogelijk. Heeft een partner het tot 1 januari 1995 opgebouwde pensioen verzekerd bij een verzekeringsmaatschappij? Dan is het niet meer mogelijk dit naar de eigen B.V. over te hevelen.

Het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen (CAP) van de Belastingdienst heeft haar mening gegeven in V(raag) & A(ntwoord) 17-033 van 28 juni 2017. Het CAP geeft aan dat vanaf 1 januari 1995 een B.V. geen toegelaten verzekeraar is voor een pensioen als de gerechtigde niet tenminste 10% van de aandelen in bezit heeft. Het is daarom niet mogelijk om een extern verzekerd partnerpensioen naar eigen beheer over te hevelen.

(Bron: Taxence)

Updated: 30 juni 2017 — 08:48