Voorgenomen inbrenging privé-woning die gedeeltelijk zakelijk gebruikt wordt in BV: geen beperking keuzevrijheid

Een dga brengt zijn aandeel in een VOF, waartoe zijn woning behoort, in een bv in. De woning die hij vanaf ingebruikname tot zijn ondernemingsvermogen rekende, gaat over naar privé. Volgens het hof beperkt die voorgenomen overbrenging de dga niet in zijn keuzevrijheid bij de etikettering van de woning met ingang van de eerdere ingebruikname.

Een dga laat in 2007 een woning bouwen welke in 2009 voltooid is en in gebruik wordt genomen. Twee ruimten die in de woning worden ingericht en gebruikt als kantoorruimte en spreekkamer voor de onderneming. De dga gaat met terugwerkende kracht naar 1 januari 2008 een VOF aan met een bv waarvan hij middellijk aandeelhouder is. Hij brengt zijn arbeid en gebruik en genot van de woning in en rekent de woning tot zijn ondernemingsvermogen. Op 29 december 2009 tekent de dga een intentieverklaring waarin hij aangeeft dat hij met ingang van 1 januari 2010 zijn aandeel in de VOF wil inbrengen in een nieuw op te richten bv. In zijn aangifte IB/PV 2009 neemt de dga een stakingsverlies ter zake van beëindiging van de VOF (boekverlies woning in verband met overgang naar privé) op ter grootte van € 468.263. De inspecteur staat aftrek van het boekverlies niet toe.

In geschil is of de dga de woning terecht tot zijn ondernemingsvermogen heeft gerekend. Het hof oordeelt dat de dga aannemelijk heeft gemaakt dat de woning vanaf ingebruikname van de woning voor meer dan 10% werd gebruikt ten behoeve van de onderneming en daarom tot het keuzevermogen behoort. Het hof verwerpt het (subsidiaire) standpunt van de inspecteur dat de grenzen der redelijkheid worden overschreden als de dga kiest voor ondernemingsvermogen, omdat zoals de inspecteur betoogt, de dga pas op 14 juni 2010 (namelijk bij indiening aangifte IB/PV 2008) zijn keuze heeft gemaakt, terwijl op dat moment al duidelijk was dat de ondernemingsactiviteiten per 1 januari 2010 zouden overgaan naar de bv en de woning vanaf die datum zou overgaan naar privé. Het hof oordeelt echter dat de (voorgenomen) overbrenging van de woning naar het privévermogen bij de inbreng van de onderneming in de bv niet de keuzevrijheid van de dga beperkt bij de definitieve etikettering van die woning bij de eerdere ingebruikname.

(Bron: PKF)

Updated: 4 juli 2017 — 07:32