Wat is Nationale Hypotheek Garantie?

Nationale Hypotheek Garantie (NHG) is een garantie voor het terugbetalen van de hypotheek. Een financieel vangnet om woningbezit te bevorderen. Wanneer je een hypotheek met NHG afsluit, stelt de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (de stichting achter NHG) zich onder voorwaarden garant voor de terugbetaling van de restschuld, mocht jij dit niet meer kunnen betalen. In ruil voor deze garantie bieden veel hypotheekverstrekkers een gunstigere hypotheekrente.

Wanneer kom je in aanmerking voor Nationale Hypotheek Garantie?

Wil jij je financiële risico’s beperken en een hypotheek met NHG afsluiten? Dat kan bij aankoop van een huis, maar ook bij een verbouwing. Er wordt echter wel een grens aan gesteld: de NHG-grens. Deze grens wordt bepaald aan de hand van de gemiddelde woningprijs. In 2018 is de NHG-grens € 265.000,-. Dit betekent dat de hoogte van je hypotheek maximaal € 265.000,- mag zijn om in aanmerking te komen voor een hypotheek met NHG. Dit geldt ook bij een waarde vermeerderende verbouwing. Je (bestaande) hypotheek plus de lening van de verbouwing mogen niet boven deze grens uitkomen. Om het huis energiezuiniger te maken kun je tot € 280.900,- met NHG lenen, zo lang het extra bedrag geheel in energiebesparende maatregelen gestoken wordt.

Voordelen hypotheek met NHG

Een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie biedt vele voordelen. Een huis kopen is altijd spannend. Verdiep je in je financiële situatie en kies de voor jou best passende hypotheek. Met een hypotheek met NHG heb je zekerheid in geval van geldnood. Er kan van alles gebeuren waardoor het lastig wordt om je maandelijkse hypotheeklasten op te hoesten. Bijvoorbeeld omdat je je baan onverwachts verliest, arbeidsongeschikt raakt of je relatie stuk loopt. Wanneer je dan je woning moet verkopen, zorgt de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) onder bepaalde voorwaarden voor terugbetaling van je hypotheek aan de hypotheekverstrekker. Daarnaast levert een hypotheek met NHG ook financieel voordeel op. Je krijgt namelijk korting op je hypotheekrente en dit kan veel schelen in je maandelijkse lasten. In het actuele renteoverzicht zie je het rentevoordeel terug.

Kosten NHG hypotheek

Om een hypotheek met NHG af te sluiten, betaal je eenmalig kosten. Dit wordt ‘borgtochtprovisie’ genoemd. In 2018 betaal je 1% van het hypotheekbedrag om gebruik te maken van de Nationale Hypotheek Garantie. Je betaalt dit zodat de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen zich borg stelt. Hiervoor krijg je wel een lagere rente terug. Bovendien kun je bepaalde kosten voor het afsluiten van een hypotheek bij de belastingaangifte in aftrek brengen. Ook de borgtochtprovisie van 1% is aftrekbaar, waardoor de netto kosten lager zijn.

Rekenvoorbeeld:
Stel je koopt een woning voor € 255.000,-. Je sluit een hypotheek met NHG af van eveneens € 255.000,-. Bijkomende kosten voor de aankoop, zoals overdrachtsbelasting en notariskosten moet je zelf betalen. Voor de Nationale Hypotheek Garantie betaal je 1%. In dit geval is dat eenmalig € 2.550,-. Dit bedrag is aftrekbaar bij de belastingaangifte, netto betaal je dus minder. Daarnaast krijg je korting op de hypotheekrente, wat kan oplopen tot enkele tientallen euro’s per maand.

Hoe helpt een hypotheek met NHG mij?

Bij onvoorziene omstandigheden kan het WEW je helpen bij het zoeken naar oplossingen voor financiële problemen. Heb je een hypotheek met NHG en ben je bang dat je de hypotheek niet meer kunt betalen? Neem dan zo snel mogelijk contact op met je hypotheekverstrekker. Samen met het WEW denken zij met je mee. Een oplossing kan bijvoorbeeld een betalingsregeling zijn, eventueel in samenwerking met je werkgever. Ook kan er een budgetcoach beschikbaar gesteld worden, die je helpt je financiën op orde te krijgen. Via de Belastingdienst zijn er mogelijkheden tot een voorlopige teruggave van de rente en via de gemeente kun je in sommige gevallen een aanvulling op je inkomen krijgen, de zogenoemde ‘woonkostentoeslag’.

Recht op kwijtschelding restschuld met NHG

Heb je geen andere optie dan je woning te verkopen? Onder bepaalde voorwaarden kan het WEW de restschuld kwijtschelden wanneer het aantoonbaar is dat je je hypotheeklasten niet meer kunt betalen vanwege:

  • Het beëindigen van je relatie
  • Werkloos raken buiten jouw schuld om
  • Arbeidsongeschikt raken
  • Het overlijden van je partner

Je hypotheekverstrekker of adviseur kan je helpen om te bepalen of je voor kwijtschelding in aanmerking komt. Bij de uiteindelijke verkoop van je woning moet je aantonen dat je er alles aan hebt gedaan om de restschuld zo laag mogelijk te houden. Ook moet je je woning in goede staat hebben gehouden en voor een zo hoog mogelijke prijs proberen te verkopen. Bij de verkoop dient je hypotheekverstrekker een ‘verliesdeclaratie’ in, waarna het WEW beoordeelt of je recht hebt op kwijtschelding.

Kan ik een hypotheek met NHG afsluiten?

Je kunt een hypotheek met hypotheek garantie afsluiten wanneer je onder de NHG-grens van € 265.000 blijft voor de aankoop of verbouwing van een woning. En om het huis energiezuiniger te maken kun je tot € 280.900 met NHG lenen. Een hypotheek met NHG kun je afsluiten voor zowel een bestaande als nieuwbouwwoning. Voorwaarde is wel dat je er vast gaat wonen. Voor een tweede woning, zoals een vakantiehuis, is het niet mogelijk een hypotheek met NHG af te sluiten.

(Bron: NN)

 

Updated: 13 april 2018 — 13:37