Geen afwaarderingsverlies bij earn-out vordering

De Hoge Raad oordeelt dat de waardeverandering van een vordering die is verkregen als tegenprestatie bij de verkoop van een deelneming niet aftrekbaar is onder toepassing van de earn-out regeling.

De Hoge Raad oordeelt dat de waardeverandering van een vordering die is verkregen als tegenprestatie bij de verkoop van een deelneming niet aftrekbaar is onder toepassing van de earn-out regeling.

(Bron: Deloitte)

Updated: 9 augustus 2018 — 10:20