Versobering verliesverrekening in de vennootschapsbelasting

Fiscale verliezen mogen in de vennootschapsbelasting worden verrekend met belastbare winsten van het voorafgaande jaar (carry back) en de negen volgende jaren (carry forward). Het kabinet wil vanaf 1 januari 2019 de carry forward beperken tot zes jaar.

Een fiscaal verlies verrekenen met (toekomstige) winsten is mogelijk, maar de termijnen luisteren nauw en antimisbruikbepalingen liggen op de loer.

Een van de misbruikbepalingen moet voorkomen dat er handel ontstaat in verliesvennootschappen. Deze anti-misbruikbepaling verbiedt dat verliezen van een vennootschap waarvan de onderneming is gestaakt, benut kunnen worden door een nieuwe aandeelhouder die de overgenomen vennootschap gaat gebruiken voor nieuwe winstgevende ondernemingsactiviteiten.

Belastingplan 2019

Verliesverrekening vindt plaats door vermindering van de aanslag over het jaar (of de jaren) waarin winst werd gemaakt. De verwachting is dat het Belastingplan 2019 een maatregel bevat waarmee de carry forward vanaf 1 januari 2019 beperkt wordt tot zes jaar. In de inkomstenbelasting komt geen aanscherping van de verliesverrekening.

Wilt u meer weten over de verliesverrekening in de vennootschapsbelasting? Neem dan contact met ons op.

Updated: 9 augustus 2018 — 15:23