Afschrijving op vastgoed in de vennootschapsbelasting

Onder de huidige wetgeving is afschrijving op gebouwen in eigen gebruik mogelijk tot 50% van de WOZ-waarde van dat gebouw. Op gebouwen die ter beschikking worden gesteld aan derden mag maar worden afgeschreven tot aan de volledige WOZ-waarde van het gebouw. Met ingang van 1 januari 2019 gaat dit veranderen.

Wijzigingen in afschrijving op vastgoed

Vanaf 1 januari 2019 mogen ondernemingen die onderworpen zijn aan de vennootschapsbelasting ook op gebouwen in eigen gebruik nog maar afschrijven tot 100% van de WOZ-waarde van de betreffende gebouwen. Mogelijk krijgt uw onderneming te maken met deze afschrijvingsbeperking.

 

Updated: 28 september 2018 — 13:42