Oudedagsverplichting in de BV en overlijden

In de tijd dat uw BV een pensioenverplichting had (dus voor de omzetting naar de oudedagsverplichting) was duidelijk naar wie de uitkering ging indien u onverhoopt zou komen te overlijden. Er zou dan sprake zijn van een partner- en eventueel een wezenpensioen.

Uitkering

De oudedagsverplichting kent echter geen nabestaandendekking. Zodra de uitkeringsreeks eenmaal is aangevangen gaat deze gedurende 20 jaar onverminderd door. Zou u komen te overlijden dan behoren de uitkeringen tot de nalatenschap en volgen dan ook het erfrecht. Indien de uitkeringsreeks nog niet is ingegaan gaat het saldo van de oudedagsverplichting over op de erfgenamen en dienen zij binnen 12 maanden dit saldo aan te wenden voor de aanschaf van een uitkering.

Testament

Heeft u een testament opgesteld, dan volgen de uitkeringen hetgeen in het testament is bepaald. Het is dan ook van belang dat u aandacht besteedt aan wat u wilt dat er met de oudedagsverplichting gebeurt indien u komt te overlijden en nagaat of dat ook daadwerkelijk zo gaat.

Strafheffing

Bedeelt u onverhoopt de uitkering toe aan iemand die niet formeel  erfgenaam is, dan is dit in strijd met de regels en wordt het gehele saldo ineens progressief met inkomstenbelasting belast en beboet met de heffing van revisierente. Deze heffing kan oplopen tot 72%!

(Bron: Koen en Co)

Updated: 30 november 2018 — 10:56