Compensatie rentederivaten – februari 2019

Heeft u als MKB- of Agrarisch ondernemer schade geleden door rentederivaten? Dan heeft u waarschijnlijk al een compensatievoorstel van uw bank ontvangen voor de afwikkeling van uw rentederivaat. Het blijkt dat de banken over het algemeen ruimhartig omgaan met het uitkeren van een vergoeding. Echter, er worden ook nog regelmatig fouten gemaakt. Laat het voorstel van uw bank controleren door één van onze gespecialiseerde adviseurs. Dat kan duizenden euro’s opleveren.

 1. Vergoeding advieskosten
  ABN-AMRO heeft besloten om het Uniform HerstelKader (UHK) ruimer toe te passen voor wat betreft de vergoeding van kosten die de klant heeft gemaakt voor het inschakelen van adviseurs en specialisten. Het UHK schrijft voor dat de banken kosten voor externe adviseurs die vóór 19 december 2016 zijn gemaakt moet vergoeden. ABN-AMRO vergoedt nu alle kosten van externe adviseurs ongeacht wanneer die gemaakt zijn.
  Op onze vraag aan de Rabobank of zij die versoepeling volgen komt een negatief antwoord; ‘Wat betreft de advieskosten hanteert de Rabobank nog altijd strikt de richtlijnen zoals beschreven in het Uniform Herstelkader. Dit betekent dat alleen advieskosten die zijn gemaakt vóór 19 december 2016 worden vergoed, en als de adviseur vóór 01 maart 2016 werd ingeschakelen.
   
 2. Maximum coulancevergoeding
  De Rabobank geeft aan dat ze het concern-principe voor wat betreft stap 3 inzake de coulancevergoeding niet langer toepassen. De vergoeding in stap 3 is in principe gemaximeerd op € 100.000,- per concern. Indien een concern meerdere BV’s kent met meerdere swap’s dan bepaalt het concern-principe dat er toch een maximum van € 100.000,- per concern geldt, ook al zou de optelling van de afzonderlijke coulancevergoedingen bij de diverse BV’s boven dat maximum uitkomen. Rabobank geeft aan dat ze deze klanten tegemoet komen en per BV en per swap de compensatie uit gaat betalen, ook als deze bij elkaar opgeteld dan hoger uitkomst dan  € 100.000, –
   
 3. Vergoeding overige componenten
  ​Voor u als klant is het belangrijk daarbij goed op te letten, want -zoals gezegd- de coulancevergoeding is gelimiteerd tot maximaal € 100.000, maar overige componenten dienen ook door de bank ongelimiteerd te worden vergoed:
 • een hoger derivaat dan de lening rechtvaardigde,
 • tussentijdse extra aflossingen van de leningen,
 • verschillende looptijden tussen derivaat en lening,
 • renteopslag verhogingen van de leningen.
   

En dát zijn nu juist de componenten die voor u als ondernemer zélf moeilijk te controleren zijn . Er zijn voorbeelden bekend waarbij de vergoeding hoger is dan € 1.000.000,-

4. Voortgang derivatendossiers
De relatief eenvoudige casussen zijn door de banken nu wel zo’n beetje afgehandeld. De banken zijn nu bezig met de afwikkeling van de complexere casussen. Hieronder een tabel waaruit de voortgang van de derivatendossiers blijkt.

Updated: 6 maart 2019 — 11:46