Online oprichting B.V. mogelijk per 1 augustus 2021

Vanaf 1 augustus 2021 moet het mogelijk zijn online een B.V. op te richten. Dit blijkt uit de Europese Richtlijn digitalisering oprichting en inschrijving van kapitaalvennootschappen. Die is op 11 juli geplaatst in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Vanaf 1 augustus 2021 moet het mogelijk zijn online een B.V. op te richten. Dit blijkt uit de Europese Richtlijn digitalisering oprichting en inschrijving van kapitaalvennootschappen. Die is op 11 juli geplaatst in het Publicatieblad van de Europese Unie. Op grond van de richtlijn moeten lidstaten het mogelijk maken dat bepaalde kapitaalvennootschappen langs digitale weg kunnen worden opgericht. In Nederland gaat het in ieder geval om B.V.’s.

Rol notaris

De notaris heeft ook na inwerkingtreding van de Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht een rol bij het oprichten van B.V.’s, omdat voor oprichting van een B.V. een notariële akte nodig is. Deze betrokkenheid van de notaris levert niet alleen een nuttige bijdrage aan de zorgvuldigheid in het handels- en rechtsverkeer, maar ook aan het voorkomen en bestrijden van misbruik van rechtspersonen. Dekker ziet mede door de rol van de notaris dat tegenwoordig fraude beter wordt herkend en gemeld kan worden. Daardoor is fraude ook beter zichtbaar gemaakt. Dit liet minister Dekker begin juli weten als antwoord op Kamervragen.

(Bron: Taxence)

Updated: 28 augustus 2019 — 10:41